خرداد ۲۸, ۱۳۹۶
mohandesi-imeni

طراحی ایمن

اولویت اول در ایمنی سیستم بیانگر این نکته است که طراحی بایستی از همان ابتدا تا حد ممکن در راستای حذف خطرات باشد ولی متأسفانه در […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۶
mohandesi-imeni

اولویت‌ها در ایمنی سیستم

استفاده از روش‌ اولویت‌بندی برای برطرف کردن ضرورت‌های ایمنی سیستم و کنترل خطرات شناخته شده بی‌شباهت به کاربرد آن برای سایر مسایل ایمنی صنعتی نیست. اولویت‌ها […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۶
mohandesi-imeni

معیارهای ایمنی سیستم

شدت خطر شدت خطر نشان دهنده وسعت و دامنه خسارات و تلفاتی است که در صورت بالفعل در آمدن خطر ایجاد خواهد شد. طبقه‌بندی شدت خطر […]
مشاوره رایگان