اسفند ۵, ۱۳۹۵
قانون توانگری

گرایش توانگرانه نسبت به پول چگونه عمل می کند

وقتی زندگینامه و تجربه های صاحبان اندیشه توانگر را می‌خوانید، می‌بینید که آنها نسبت به پول گرایشی دوستانه دارند. حال آنکه گرایش عمومی نسبت به پول […]
اسفند ۵, ۱۳۹۵
قانون توانگری

قانون افزایش چیست؟

زمانش فرا رسیده است که بیاسایید و از آنچه فرا گرفته اید کامروا شوید. زیرا اکنون صاحب «اندیشه توانگر»ی هستید که آماده قانون افزایش است. کاربرد […]
اسفند ۵, ۱۳۹۵
قانون توانگری

قانون فرمان چگونه قانونی است؟

«امور آدمیان را جزر و مدی است که از میان سیل، آنها را به سوی اقبال می‌کشاند.» این موهبت سیل آسا را که از راه نوشتن […]
اسفند ۵, ۱۳۹۵
قانون توانگری

قانون تخیل چیست؟

از قدرت تخیل ذهنتان که نیرویی جادویی است سود بجویید. قدرت خیال، خیال، خیال… در خیال خویش، همه نیکویی ها و موهبت هایی را که خواهان […]
اسفند ۵, ۱۳۹۵
قانون توانگری

قانون خلاقیت چیست؟

در واقع قانون خلاقیت با سه گام اصلی زیر همراه است: ۱) داشتن طرح و برنامه و نوشتن آرزوهای مربوط به آنها. ۲) تجسم ذهنی که […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۵
قانون توانگری

قانون خلاء چیست؟

قانون خلاء یکی از قدرتمندترین قوانین توانگری است. هر چند عمل کردن به آن ایمانی جسورانه و دلاورانه می خواهد تا بتوان ثمرات کامل آن را […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۵
قانون توانگری

قانون اصلی توانگری

آدمی با اندیشه هایش کلید اوضاع و شرایط را می چرخاند؛ و همه عوامل تحمل و تجدید حیات برای اینکه آنچه را اراده می کند از […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۵
قانون توانگری

باید آرزومند توانگری باشید

هرگاه دریابید که این خواست خداست که توانگر باشید و به عنوان خالق این عالم غنی، سرچشمه توانگری شماست، آنگاه مال پرست نمی‌شوید و از توانگری […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
قانون توانگری

حقیقت تکان دهنده درباره توانگری و توانگر بودن

حقیقت تکان دهنده درباره توانگری این است که توانگر بودن کاملاً درست است، نه نادرست. مجبورید ثروتمند باشید زیرا حق ندارید فقیر باشید. زندگی کردن و […]
مشاوره رایگان