• طرح توجیهی کسب و کار (بیزنس پلن) برای دریافت وام و تسهیلات
  • راه اندازی و استقرار کسب وکار
  • طراحی مدل کسب و کار و بررسی میزان موفقیت آن
  • اجرای پروژه های کارآفرینانه
  • تدوین برنامه بازاریابی برای کسب‌ و کار نوپا
  • ارزیابی و بررسی توانمندی های کارآفرینان
  • تجاری سازی ایده های خلاق و تبدیل آن ها به محصول یا خدمت نهایی
مشاوره رایگان