• چگونگی انجام یک مذاکره حرفه ای در حوزه خرید و فروش
  • مشخصات مذاکره کننده حرفه ای
  • نحوه اجرای تاکتیک های پیچیده در مذاکره در شرایط سخت
  • استراتژی های مذاکره و روش های اجرای آن ها
  • چگونگی ترتیب یک قرار ملاقات
  • بایدها و نبایدهای ناگفته در مذاکره
  • اصول و فنون مذاکرات حرفه ای فروش
  • راهکارهای مقابله با دام های مذاکره
  • روش های مقابله با قراردادهای مکتوب یکطرفه
  • فرایند مذاکره و تکنیک های ختم آن
مشاوره رایگان