مکاتبات و مکالمات بازرگانی

خرداد ۲۲, ۱۳۹۵
مکالمات بین المللی تجاری به زبان انگلیسی

مکالمات بین المللی تجاری به زبان انگلیسی – بخش اول تا پنجم

بدون شک نیاز به فراگیری زبان انگلیسی به طور قابل توجهی در دنیای امروز محسوس است. در این راستا می توان از محصولات آموزشی و کمک […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
مکالمات تجاری به زبان انگلیسی

مکالمات تجاری به زبان انگلیسی – سطح ابتدایی – بخش اول تا پنجم

       
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
مکالمات تجاری به زبان انگلیسی

مکالمات تجاری به زبان انگلیسی – سطح قبل از متوسطه – بخش اول تا پنجم

       
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
مکالمات تجاری به زبان انگلیسی

مکالمات تجاری به زبان انگلیسی – سطح متوسطه – بخش اول تا پنجم

       
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
مکالمات تجاری به زبان انگلیسی

مکالمات تجاری به زبان انگلیسی – سطح بعد از متوسطه – بخش اول تا پنجم

       
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
مکالمات تجاری به زبان انگلیسی

مکالمات تجاری به زبان انگلیسی – سطح پیشرفته – بخش اول تا پنجم

       
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

طرح کلی یک نامه‌

با سلام و احترام، به عنوان موجودی اجتماعی نیاز داریم تا با دیگر اعضای جامعه مِن جمله خانواده، اقوام، دوستان، همکاران و مافوق‌ های خود و […]
تیر ۲, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

قسمت های سرنامه (عنوان) – سربرگ – نشانی داخل نامه

عنوان نامه معمولاً شامل آدرس و تاریخ می‌باشد. در اکثر موارد عنوان در قسمت بالای گوشه‌ی سمت راست اولین صفحه می آید. اما وقتی نامه آدرس […]
تیر ۲, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

قسمت سلام احوال پرسی در یک نامه

قسمت سلام، احوال پرسی با شخصی است که به او نامه می‌نگاریم. این بخش معادل کتبی مکالمه “حال شما چطور است؟” و یا “سلام” می‌باشد. این […]
مشاوره رایگان