تیر ۳, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

نگارش نامه های رابطه‌ی دوستانه

  شاید نامه های دوستانه هم برای نگارنده و هم برای خواننده لذت بخش ترین نامه ها باشد از این رو که این نامه ها را […]
تیر ۳, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

تسلیت و نامه های تشکر آمیز

  نوشتن تسلیت نامه برای بعضی از افراد خیلی دشوار است. اما این نوع نامه ها نسبت به بقیه نامه ها بیشتر مورد استقبال قرار می […]
تیر ۳, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

نامه نگاری جهت سالگرد ازدواج، تولد

تبریک به مناسبت سالگرد ازدواج را می‌توان هم به صورت دست نویس و هم با فرستادن یک کارت چاپی انجام داد که بر روی آن به […]
تیر ۳, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

تبریکات (شادباش)، نامزدی و ازدواج

نامه تبریک را هنگامی می‌نویسیم که چیز خاصی در زندگی شخصی که او را می شناسیم رخ داده باشد و ما قصد ابراز شادمانی داریم. بسته […]
تیر ۳, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

پاسخ به دعوت‌نامه‌ها (accept, decline)

  اگر نگارنده‌ دعوت نامه درخواست جواب کند، باید پاسخ گفت و این کار نیز فوراً باید صورت بگیرد. جواب قبول دعوت و ابراز تأسف از […]
تیر ۳, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

نامه های ارتباطات اجتماعی به مناسبت های مختلف

نامه‌های ادای دین اجتماعی دعوت‌نامه‌ها، قبول و رد دعوت‌نامه‌ها، تبریکات، تسلیت‌ها، یادداشت تشکر و غیره را شامل می‌شوند. نوشتن نامه‌های دوستانه جالب‌تر از انواع دیگر هستند […]
تیر ۲, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

قسمت های متن – بند آغازین – بند میانی – بند ختام نامه – ختم ستایش آمیز

قسمت متن نامه دو سطر پایین تر از قسمت “سلام” آغاز می‌شود. بندهای (پاراگراف ها) نامه به اندازه یک فاصله تایپ می شوند که بین دو […]
تیر ۲, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

قسمت سلام احوال پرسی در یک نامه

قسمت سلام، احوال پرسی با شخصی است که به او نامه می‌نگاریم. این بخش معادل کتبی مکالمه “حال شما چطور است؟” و یا “سلام” می‌باشد. این […]
تیر ۲, ۱۳۹۵
آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

قسمت های سرنامه (عنوان) – سربرگ – نشانی داخل نامه

عنوان نامه معمولاً شامل آدرس و تاریخ می‌باشد. در اکثر موارد عنوان در قسمت بالای گوشه‌ی سمت راست اولین صفحه می آید. اما وقتی نامه آدرس […]
مشاوره رایگان