خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
انگیـزش در محیط کار

ایجاد انگیزه در محیط کار

رشد انسانی بزرگترین عاملی است که انسان را به کار کردن وا داشته است و انگیزه تحرک را در نهاد بشری به وجودآورده است. انگیزه: مهمترین […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
رضایت شغلی

رضایت شغلی چیست؟

رضایت شغلی چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟ این مسئله ای است که بسیاری افراد باآن دست به گریبانند. چه افراد جویای کار […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
نقش مدیریت در رضایت شغلی کارکنان

نقش مدیریت در رضایت شغلی کارکنان

مدیران در رضایت شغلی کارکنان و کارمندان خود نقش بسزایی دارند.و در واقع یکی از مهمترین ارکان هر محیط کاری بشمار می روند.در بخش خصوصی مدیران […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
جنسیت و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان

جنسیت و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان

متاسفانه اکثریت زنان شاغل از وجود تبعیض جنسیتی در محیط کار خود گلایه دارند. حقوق نابرابر با مردان و عدم ارتقای شغلی مهمترین گلایه این قشر […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
تاثیر رضایت شغلی در سازمان و مراکز صنعتی سازمان

تاثیر رضایت شغلی در سازمان و مراکز صنعتی سازمان

ارزیابی ها نشان می دهد که هرگاه کارکنان یک سازمان از شغل خود رضایت داشته باشند سازمان آنها نیز دارای اثرات مثبتی خواهد بود و به […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
راه های کاهش عدم رضایت شغلی و ایجاد انگیزه

راه های کاهش عدم رضایت شغلی و ایجاد انگیزه

برای ایجاد انگیزه در افراد باید به زمینه های ناامیدی و ناکامی و افت رفتارهای و فعالیت ها پی برد. برسی دلایل عدم موفقیت شغلی،تلاش برای […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
عوامل موثر در انتخاب شغل مناسب

عوامل موثر در انتخاب شغل مناسب

انتخاب شغل فرآیندی پیچیده است که عوامل بسیاری درآن دخالت دارند.دسته ‏ای از این عوامل به خود فرد مربوط می شود که از آن جمله می […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵
استرس شغلی و تاثیرات آن

استرس شغلی و تاثیرات آن

هرکس یک بار یا بیشتر استرس را تجربه کرده است. برگزاری آزمون موقعیتی است که برای اکثر دانش‌آموزان، خصوصاً آن هایی که طالب نمرات بالایی هستند، […]
بهمن ۶, ۱۳۹۵
روانشناسی صنعتی – سردرگمی و تضاد در نقش

تاثیرات سردرگمی و تضاد در نقش در کارکنان

سردرگمی و تضاد، که اغلب به عنوان فشارآورنده یاد می‌شود، عناوین معروف در تحقیق استرس شغلی بوده است، سردرگمی در نقش درحدی است که کارمندان در […]
مشاوره رایگان