اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۶
تحقیقات بازار

دانش، تجربه و آموزش های مورد نیاز برای تحلیلگر تحقیقات بازار

خدمات مشتری و پرسنل: دانش درباره اصول و فرآیندها برای به وجود آوردن خدمات مشتری و پرسنل. این شامل ارزیابی نیازهای مشتری، داشتن استانداردهای کیفیت برای […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۶
market-research-analyst

توانایی های مورد نیاز برای تحلیلگر تحقیقات بازار

درک نوشتاری: توانایی خواندن و درک اطلاعات و ایده های ارائه شده در نوشته ها. بیان نوشتاری: توانایی مکاتبه اطلاعات و ایده ها در نوشته ها […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۶
تحقیقات-بازار

مهارت های مورد نیاز برای تحلیلگر تحقیقات بازار

درک مطلب: درک جملات و پاراگراف های نوشته شده در اسناد مرتبط با کار مدیریت زمان: مدیریت زمان خود و زمان دیگران نوشتن: ارتباط موثر به […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۶
تحقیقات-بازار

فعالیت های شغلی برای تحلیلگر تحقیقات بازار

تعامل با کامپیوترها: با استفاده از رایانه و سیستم های کامپیوتری (شامل سخت افزار و نرم افزار) برای برنامه ریزی، نوشتن نرم افزار، راه اندازی توابع، […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۶
تحقیقات بازار

تکالیف و وظایف شغلی برای تحلیلگر تحقیقات بازار

جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های دموگرافیک، ترجیحات، نیازها، و عادات خرید مشتری به منظور شناسایی بازارهای بالقوه و عوامل موثر بر تقاضای محصول […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
تحقیقات بازاریابی

چه زمان تحقیق در بازاریابی توجیه پذیر است؟

اگرچه فواید تحقیقات بازاریابی بسیار است، مشکلاتی را نیز به همراه دارد. تحقیق اغلب وقتگیر و پرهزینه است و اگر نادرست انجام شود، بیش از آنکه […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
تحقیقات بازاریابی

موارد اخلاقی در تحقیقات بازاریابی

موارد اخلاقی اصولاً بسیار حساس و پیچیده اند. گاه فردی در مقام پرسشگری بازاریابی مجبور است تصمیماتی بگیرد که نیازمند قضاوت و ارزیابی موارد اخلاقی است […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
تحقیقات بازاریابی

خطاهای احتمالی در تحقیقات بازار

در هر مرحله از تحقیقات بازاریابی گاهی خطاهایی روی می دهد که موجب ارائه اطلاعات نادرست به مدیران می شود. پیشگیری از ایجاد چنین خطاهایی از […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
کلینیک محصول

چگونگی اجرای کلینیک محصول

اجرای کلینیک محصول پیچیدگی‌ها و ظرافت های خاصی دارد. همچنین با توجه به حساسیت اطلاعاتی آن باید با دقت و توجه به اصول مورد نظر انجام […]