بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
کلینیک محصول

چگونگی اجرای کلینیک محصول

اجرای کلینیک محصول پیچیدگی‌ها و ظرافت های خاصی دارد. همچنین با توجه به حساسیت اطلاعاتی آن باید با دقت و توجه به اصول مورد نظر انجام […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
کلینیک محصول

تفاوت کلینیک محصول با سایر روش های تحقیق بازار

همانگونه که گفته شد، کلینیک محصول نوعی روش تحقیق بازار است که تمرکز اصلی خود را بر ارزیابی محصول و ارائه ی خدمات مناسب، با هدف […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
کلینیک محصول

زمان اجرای کلینیک محصول

کلینک محصول را در چند مقطع و با اهداف مشخصی می توان انجام داد: مقطع اول: پیش از طراحی محصول پیش از طراحی محصول جدید و […]
خرداد ۱۷, ۱۳۹۵
کلینیک محصول

کلینیک محصول چیست؟

کلینیک محصول نوعی از تحقیقات بازاریابی است که با هدف شناخت نظرات مشتریان از محصولات و خدمات جدید و یا قدیم شرکت انجام می‏ گیرد. کلینیک […]
خرداد ۱۷, ۱۳۹۵
کلینیک محصول

تحقیق بازار، زمینه ساز شناخت مشتری

بسیاری از فعالان بازار وقتی واژه ‏ی تحقیق بازار را می شنوند، به یاد رضایت مشتری می افتند. تحقیق بازار از دید بسیاری از مدیران، محدود […]
خرداد ۱۷, ۱۳۹۵
کلینیک محصول

ارتباط فعالیت های بازاریابی و تحقیقات بازار

اگر بخواهیم رابطه‏ ای میان تحقیقات بازاریابی و مجموعه فعالیت‏ های بازاریابی ترسیم کنیم، در درجه اول باید بگوییم که تحقیقات بازاریابی خود زیر مجموعه ‏ای […]
خرداد ۱۷, ۱۳۹۵
کلینیک محصول

تعاریف و مفاهیم بازاریابی و تحقیقات بازار

ورود به هزاره سوم، بر پیچیدگی های کسب و کار افزوده است. استفاده از فناوری نوین، و تغییرات گسترده‏ای که فناوری رقم زده موجب شده تا […]