اسفند ۲, ۱۳۹۵
بازاریابی اثربخش و نتیجه گرا

آگاهی از برند چیست؟

برای خلق یک استراتژی ترویجی موفق، باید یک آگاهی از برند را در میان مشتریان و چشم اندازتان ایجاد کنید(کسب و کار به مصرف کننده یا […]
اسفند ۲, ۱۳۹۵
بازاریابی اثربخش و نتیجه گرا

بخش های مشتری را شناسایی کنید

مشتریان موجود و بالقوه شما، در گروه‌های یا بخش‌های خاصی قرار می‌گیرند که با نگرش‌ها، ارزش ها، باورها، رفتار و نیازهای شان شناخته می شوند. شناسایی […]
اسفند ۲, ۱۳۹۵
بازاریابی اثربخش و نتیجه گرا

برنامه استراتژیک بازاریابی چیست؟

تدوین یک استراتژی بازاریابی، برای هر کسب و کاری حیاتی است. بدون داشتن استراتژی، تلاش های شما برای جذب مصرف کنندگان، اتفاقی و ناکارا خواهد بود. […]
اسفند ۲, ۱۳۹۵
بازاریابی اثربخش و نتیجه گرا

استراتژی های رشد چیست؟

این موضوع ممکن است واضح باشد، اما گفتن آن ارزش دارد که فرضیه ی مورد نیاز برای ایجاد استراتژی و برنامه بازاریابی این است که برنامه […]
اسفند ۲, ۱۳۹۵
بازاریابی اثربخش و نتیجه گرا

استراتژی بازار چیست؟

برنامه ریزی بازاریابی باید ورودی های زیادی داشته باشد که بر اساس تحلیل عملیاتی باشند که احتمالاً قبل از اینکه از شما خواسته شود برنامه بازاریابی […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۵
بازاریابی اثربخش و نتیجه گرا

بخش بندی بازارهای تجاری

در بازارهای کسب و کار به کسب و کار (B2B)، هدف از بخش بندی بازار، رسیدن به دسته هایی از شرکت های همفکر است، به نحوی […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۵
بازاریابی اثربخش و نتیجه گرا

تعیین جذابیت برای بخش های مختلف بازار

خدمت کردن به همه بخش های بازار هدف، نه لازم است و نه همیشه مطلوب. منابع مالی و مدیریتی شرکت باید برآن بخش هایی تمرکز کنند […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۵
بازاریابی اثربخش و نتیجه گرا

برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

در گذشته، بازارها ثابت، پایدار و شاید قابل پیش بینی بودند و شرکت ها برای کسب بهترین جایگاه در آن تلاش می‏ کردند. در مقایسه با […]