اسفند ۱, ۱۳۹۵
ایمیل مارکتینگ

زمانی که بودجه قطع می شود برنامه ایمیلی خود را زنده نگهدارید

فرض کنیم، تمام کارها های لازم را انجام داده و نیاز خود را به بودجه بیشتر برای ایمیل توجیه کرده اید، اما واقعیت این است که […]
اسفند ۱, ۱۳۹۵
ایمیل مارکتینگ

بازگشت سرمایه ایمیل برای هدایت بودجه

ایمیل همیشه برای بودجه بازاریابی یک برادر ناتنی به حساب آمده است. از آنجا که هزینه ایمیل نسبت به بازگشت آن اندک است، بسیاری از شرکت […]
اسفند ۱, ۱۳۹۵
ایمیل مارکتینگ

هزینه‌های ایمیل در بازاریابی

اگرچه ایمیل هزینه زیادی ندارد، ولی به این معنی نیست که نباید بر روی آن سرمایه گذاری کرد. ایمیل به واسطه هزینه پایین آن، میدان بازی […]
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
ایمیل مارکتینگ

مزایای بازاریابی ایمیلی

ایمیل به صرفه است. اگر بودجه زیادی ندارید، اما می‏ خواهید یک برنامه ایمیل به راه بیندازید، می‏ توانید. اگر بودجه انبوهی دارید می خواهید فوق […]
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
ایمیل مارکتینگ

بازاریابی ایمیلی مبتنی بر اجازه هرزنامه نیست

بگذارید این گونه آغاز کنم که ایمیل مبتنی بر اجازه، هرزنامه نیست. تنها نکته مشترک این دو، نحوه دریافت آنهاست که در آن نیز تفاوت‏ های […]
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
ایمیل مارکتینگ

بازاریابی ایمیلی چیست؟

امروزه بسیاری از روش ‏های قدیمی در حیطه بازاریابی کم‏کم درحال منسوخ شدن هستند و روشهای جدیدتری جایگزین آنها می‏ شود، یکی از این روش‏ ها […]