بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (مکانی) (ژئو مارکتینگ)

خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) چیست؟

در دنیای امروز کلیه اطلاعات، مکان دار هستند؛ بدین معنی که دارای مختصات جغرافیایی بوده و لذا می توان گفت که اکثر شرکت ‏های دولتی و […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

محاسن و معایب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

محاسن یک سیستم اطلاعات جغرافیایی شامل موارد زیر است: کیفیت بالای تحلیل داده ها و امکان تجزیه و تحلیل آنها با روش‎های پیشرفته. مدیریت و تغییر […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و بازاریابی

یکی از وظایفی که مدیران بازاریابی شرکت‏ ها برعهده دارند بخش بندی بازار براساس متغیرهای خاصی است. یکی از این متغیرها، متغیرهای جغرافیایی است؛ بدین معنا […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

جایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بازاریابی

کسب و کارها باید دنیایی از اطلاعات را مدیریت و از آنها استفاده کنند. این اطلاعات شامل یک موقعیت جغرافیایی، یک آدرس، یک محدوده و منطقه […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

بررسی اثرات تلفیق GIS و بازاریابی

کسب و کارها باید دنیایی از اطلاعات را مدیریت و از آنها استفاده کنند. این اطلاعات شامل یک موقعیت جغرافیایی، یک آدرس، یک محدوده و منطقه […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

بررسی رفتار مصرف کننده و سیستم اطلاعات جغرافیایی و اثرات آن

بازاریابی و جغرافیا مکان و تصمیمات سازمانی از بازاریابی جغرافیایی به بازاریابی مکانی برنامه های کاربردی بازاریابی مکانی مکان خرده‌ فروشی مدیریت بازاریابی رفتار مکانی مصرف […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

خرده فروشی محلی و سیستم اطلاعات جغرافیایی

اطلاعات جغرافیایی در مطالعات محل خرده فروشی: مدیریت چشم انداز سنت تحقیقات مکان سهم جغرافیدانان سهم بازاریابی محل سکونت و تصمیم گیری خرده فروشان و آگاهی […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

مدیریت بازاریابی و سیستم اطلاعات جغرافیایی

قیمت ها و اطلاعات جغرافیایی تاثیر ابعاد جغرافیایی بر روی اجزای قیمت جغرافیای هزینه گذاری جغرافیای تقاضا جغرافیای رقابت سیاست های قیمت گذاری جغرافیایی ویژگی سیاست […]
آبان ۴, ۱۳۹۵
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

معرفی مکان و مکان یابی (اقتضایی)

مطابق با نظر بسیاری از فلاسفه نظیر Foucault مکان، پیشینه ما را مشخص می کند. البته این موضوع با نظر کسانی مثل Moscovici مغایرت دارد به […]
مشاوره رایگان