آذر ۲, ۱۳۹۵
بازاریابی در دوران ریکاوری

ایجاد مزایای متقابل، براساس واکنش‌ بین مشتریان و سازمان های دیگر

مهمترین فاکتورها در روابط درون سازمانی، عمدتاً بر ۵ اصل استوار است که عبارتند از:۱-کیفیت[۱] ۲- رضایتمندی[۲] ۳-اعتماد[۳] ۴- تعهد[۴] و ۵-انصاف[۵] است.‌ برای معدود افرادی […]
آذر ۲, ۱۳۹۵
بازاریابی در دوران ریکاوری

شرکتی در حال تنظیم مجدد برای ریکاوری (جنرال الکتریک)

جف ایملت مدیر عامل شرکت جنرال الکتریک به خاطر ابداع اصطلاح “تنظیم مجدد اقتصاد[۱]” بسیار مشهور شده است. “تنظیم مجدد اقتصاد” به این مفهوم است که […]
آذر ۲, ۱۳۹۵
بازاریابی در دوران ریکاوری

استراتژی بازاریابی‌هایی که فراتر از یک استراتژی معمولی عمل می‌کنند

در اینجا این استراتژی‌های بازاریابی را در سه گروه زیر تقسیم می‌کنیم و به توضیف مورد اول وسوم می‌پردازیم: استراتژی‌های رهبری هزینه. استراتژی تمایز. استراتژی تمرکز. […]
آذر ۲, ۱۳۹۵
بازاریابی در دوران ریکاوری

استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌های مواد غذایی در زمان رکود اقتصادی (یونان)

تحقیقات تجربی به بررسی تغییرات ساختاری ۱۶۱ شرکت تولیدی یونانی در طول بحران اقتصادی، در سال ۲۰۱۰می‌باشد پرداخته است. داده ها، با ارائه‌ی پرسشنامه در زمینه […]
آذر ۲, ۱۳۹۵
بازاریابی در دوران ریکاوری

توصیف استراتژی‌های فعال بازاریابی در دوره پسارکود (ایرلند)

نتایج بدست آمده از مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهند که چگونه می‌توان از استراتژی‌های فعال بازاریابی در انواع صنایع هم بهره برد. به عنوان مثال، در […]
آذر ۲, ۱۳۹۵
رفتار مشتری در زمان پسارکود

بررسی رفتار مشتری در زمان پسارکود

 آیا زمانی که رکودهای اقتصادی پایان ‌می‌یابند، نگرش مشتریان در ارتباط با خرید در بازار تغییر می‌کند؟ وجود شواهد تحقیقات اولیه و ثانویه محققان در کشور […]
آذر ۲, ۱۳۹۵
دگرگونی‌های ساختاری در فرآیند جهانی شدن

دگرگونی‌های ساختاری در فرآیند جهانی شدن

انقلاب صنعتی، بر خلاف انقلاب کشاورزی، طی زمان بسیارکوتاهی از آغاز مرحله‌ی اولیه‌ی جهانی شدن، رخ داد. در این مدت زمان کوتاه، در کشورهای توسعه یافته […]
آذر ۲, ۱۳۹۵
جهانی شدن و اثرات آن

جهانی شدن و اثرات آن

در فرآیند تکامل جهانی شدن، سه عامل نقش بسزایی داشته اند: ۱- عوامل تکنولوژیکی، ۲- عوامل سیاسی و ۳- عوامل اقتصادی. عوامل نامبرده سبب خلق مفهومی […]
آذر ۲, ۱۳۹۵
مدیریت استراتژیک شرکت‌های کوچک و متوسط در دوره رکود

مدیریت استراتژیک شرکت‌های کوچک و متوسط در دوره رکود

طی دوران رکود اقتصادی، مدیریت استراتژیک ممکن است در حوزه شرکت‌های SMEs (شرکت‌های کوچک و متوسط) مفید و کارآمد واقع شود به دلیل اینکه آنها نیاز به […]