مهر ۲۲, ۱۳۹۵
بازاریابی

بررسی انواع پدیده های نوین در بازاریابی

در دنیای امروز، دگرگونی های بسیار زیاد همراه با گسترش رقابت در زمینه هایی متنوع، بویژه در بازارها، مشاهده می شود. شرکت ها و سازمان ها […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
ده اشتباه بزرگ بازاریابی

ده اشتباه و خطای بزرگ در بازاریابی

ناکافی بودن روحیه مشتری مداری و بازارگرائی عدم پایش فعالیت رقبا عدم شناخت درست فرصتهای جدید عدم درک مشتریان هدف بررسی ناقص در استراتژی تولید محصولات […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
چالشهای جدید در بازاریابی و فروش

چالش های جدید در بازاریابی و فروش

۱- عقب افتادن بنگاه ها و مدیران از تحولات گوناگون و پدیده های نوین و افزایش شکاف و فاصله بین وضعیت بنگاه ها و واقعیت محیط […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
سی فرمان و راهنمای بازاریابی موثر

سی فرمان برای داشتن بازاریابی موثر

الف: عوامل اساسی بازاریابی موثر را دقیق وروشن تعریف، تعیین، درک وفراهم کنید. ۱- «رضایت مشتریان» را دائماً افزایش دهید. ۲- «موفقیت بنگاه» را تعریف وفراهم […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
بازاریابی

اصول بازاریابی موثر و کاربردی – استراتژی های مختلف ورود به بازارها (بخش پنجم)

استراتژی های مختلف ورود به بازارها   Market Entry Strategy همکاری مشترک  Joint Venture ۱- همکاری مشترک از طریق واگذاری امتیازی خاص  Licensing ٢- قرارداد تولید  Contract […]
مشاوره رایگان