فروردین ۱۷, ۱۳۹۶
روان‌شناسی صنعتی و سازمانی

برگزاری کارگاه آموزشی روانشناسی سازمانی و صنعتی

یکی از شاخه های جدید علم که مسأله نیروی انسانی و دیگر جنبه های مربوط دنیای کار را در کانون توجه خود دارد، روان شناسی صنعتی […]
مشاوره رایگان