اسفند ۴, ۱۳۹۵
سواد عاطفی

پذیرش حدس و گمان دیگران

اکثر آدم ها در وجود خود ترس هایی دارند که مانع از آن می‌شود تا حدس و گمان های بجا و صحیح دیگران را در مورد […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵
سواد عاطفی

بیان کردن درک شهودی خویش

بررسی اعمال یا مقاصد دیگری بر اساس درک شهودی خویش. در جریان آموزش سواد عاطفی، استفاده از ادراک شهودی (درک مبتنی بر حدس و گمان) نقش […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵
سواد عاطفی

چشم‌انداز عاطفی چیست؟

برای آن که بحث مبتنی برسواد عاطفی مثمرثمر و سازنده باشد طرفین باید به همان میزان که سخنگوی خوبی هستند شنونده‌ی خوبی نیز باشند و مسئولیت […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵
سواد عاطفی

چگونه احساسات خود را بیان کنیم

این رهنمود روشی را در اختیار ما قرار می‌دهد که به کمک آن می‌توانیم احساس خود را، بدون هیچ‌گونه قضاوت و تعبیر و تفسیری، بیان کنیم. […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵
سواد عاطفی

چگونه به خود و دیگران مهرورزی کنیم

هنگامی که هیچ امیدی به دریافت پیام محبت آمیز از دیگران وجود ندارد، اگر بلد باشیم به خودمان پیام محبت‌آمیز بدهیم در موقعیت‌های دشوار برایمان خیلی […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵
سواد عاطفی

پیام محبت‌آمیز ناخواسته را نپذیرید

این مهارت که بتوانیم اظهار محبت‌های ناخواسته از طرف دیگران را رد کنیم خیلی مهم است چون با این کار قادر خواهیم بود خود را از […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵
سواد عاطفی

کلام محبت‌آمیز دیگران را بپذیرید

همه ما به همان اندازه که به غذا نیاز داریم، تشنه نوازش و کلام محبت‌آمیز دیگران هستیم. اما به هنگام دریافت پیام‌های محبت آمیز، با مشکلات […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵
سواد عاطفی

محبت از دیگران را بطلبید

دریافت مهر و محبت از دیگران چیز خوبی است، اما بعضی اوقات دست‌یافتنی نیستند یا آن‌هایی که در دسترس هستند همان چیزهایی نیستند که ما به […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵
سواد عاطفی

چگونه به دیگران ابراز احساسات کنیم

عواطف و احساسات خود را صادقانه بیان کن. بیان احساس، نخستین فرصت برای تمرین صداقت و یکرنگی با دیگران است. احساس و عاطفه نباید ساختگی و […]