مرداد ۷, ۱۳۹۵
چگونه بفروشیم؟

پیام مدیر گروه کلید

فروش معرف میزان موفقیت همه بخش‌های یک شرکت یا بنگاه در پاسخگویی درست به نیازها، انتظارات و اولویت‌های مخاطبان و مشتریان است. به عبارت دیگر فروش […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵
چگونه بفروشیم؟

مقدمه ای بر چگونگی فروش

اگر بتوانید بفروشید، می‌توانید تقریباً در هر نقش تجاری دیگری نیز موفق باشید. فروش یعنی ترغیب دیگران به پذیرش ایده‌های شما، بعد از اینکه آنها موانع […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵
چگونه بفروشیم؟

مفهوم و تعریف فروش

فروش یکی دیگر از تجاربی است که با توافق دو انسان بالغ بیشتر لذت بخش خواهد بود. فروش صرفاً مهارتی است که خرید کالا و خدمات […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵
چگونه بفروشیم؟

ویژگی یک فروشنده خوب چیست؟

کسی که می‌تواند به راحتی یک ارتباط محکم را با دیگر مشتریان بالقوه برقرار سازد باید فروشنده خوبی باشد. آنها می‌توانند بر گفتگو چنان تأکید بورزند […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵
چگونه بفروشیم؟

فروش و فرآیند کلی کسب و کار

فروش از دیگر فعالیت‌های بازرگانی جداست، فقط به این دلیل که در ارتباط مستقیم و فرد به فرد با مشتریان بالقوه قرار دارد. فروش در مقابل […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵
چگونه بفروشیم؟

ویژگی های فروش، بازاریابی و مذاکره

فروش به ارتباطات نفر به نفر با مشتریان بالقوه نیاز دارد. شیوه کسب موافقت است. بازخوردهای ارزشمندی از بازار به دست می‌آورد. بازاریابی کالا و خدمات […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵
چگونه بفروشیم؟

مشخصه‌ها و مزیت های کالا یا خدمات

مشخصه‌ها، معرف کالا یا خدمات هستند از جمله اینکه: چه شکلی است؟ چه رنگی است؟ در صورت فوت چقدر پرداخت خواهند کرد؟ یک سیستم پخش CD […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵
چگونه بفروشیم؟

مزایا و مشخصه های کالاهای محسوس و کالاهای نامحسوس

مشخصه‌ها و مزایا، کالاهای محسوسی نظیر مبلمان و ماهیتابه را در کنار خدمات نامحسوسی همچون بیمه آورده است. بیمه از این جهت نامحسوس است که شما […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵
چگونه بفروشیم؟

معیارهای قیمت گذاری و تعیین ارزش کالا

قیمت‌گذاری همیشه یک موضوع حساس بوده است. بهایی را که مردم برای کالاها می‌پردازند الزاماً نباید با آنچه که برای شما هزینه برداشته است ارتباط داشته […]
مشاوره رایگان