در این دسته کتاب های در دست چاپ گروه کلید معرفی می شوند.

فروردین ۲۱, ۱۳۹۷

معرفی کتاب “پروتکل پیاده‌سازی روانشناسی مثبت در محیط کار”

مولف: کبری سبز‌علی‌یمقانی دانشجو دکتری بازرگانی-بازاریابی و ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی امروزه مهمترین منبع مزیت رقابتی در هر سازمان‌ها، کارکنان متعهد، برانگیخته و وظیفه شناس […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵
معرفی کتاب "آداب معاشرت برای مدیران"

معرفی کتاب “آداب معاشرت برای مدیران”

مؤلف: دکتر احمد روستا، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی کبری سبزعلی یمقانی، دانشجوی دکتری بازرگانی، بازاریابی انسان بر اساس ادراک خود تصمیم می‌گیرد. ادراکات و […]