در این دسته کتاب های در دست چاپ گروه کلید معرفی می شوند.

آبان ۳, ۱۳۹۵
گردآوری و چاپ ترجمه کتاب «استراتژی بازاریابی و رفتار مصرف‌کننده» به انضمام واژنامه‌ی رفتار مصرف‌کنندگان با بیش از 300 واژه

گردآوری و چاپ ترجمه کتاب «استراتژی بازاریابی و رفتار مصرف‌کننده» به انضمام واژنامه‌ی رفتار مصرف‌کنندگان با بیش از ۳۰۰ واژه

کتاب «استراتژی بازاریابی و رفتار مصرف‌کننده» به انضمام واژنامه‌ی رفتار مصرف‌کنندگان با بیش از ۳۰۰ واژه   مولفان: جی. پل پیتر و جری سی. اولسون گردآورندگان […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵
معرفی کتاب "آداب معاشرت برای مدیران"

معرفی کتاب “آداب معاشرت برای مدیران”

مؤلف: دکتر احمد روستا، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی کبری سبزعلی یمقانی، دانشجوی دکتری بازرگانی، بازاریابی انسان بر اساس ادراک خود تصمیم می‌گیرد. ادراکات و […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۶
معرفی کتاب "فرهنگ واژگان روانشناسی صنعتی و سازمانی"

معرفی کتاب “فرهنگ واژگان روانشناسی صنعتی و سازمانی”

امروزه با توجه به پیشرفت و گسترش علم روانشناسی سازمانی و صنعتی نیاز به یک فرهنگ واژگان تخصصی برای رفع نیاز در این رشته تخصصی احساس […]
مشاوره رایگان