آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا

آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا

همان طوری که در تعریف گمرک آمد، سابقه گمرک و تعلق حقوق بر مالتجاره به موازات پیشرفت جوامع و تحول در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین ملت ها به زمان تشکیل اولین نوع حکومت و دولت در این جوامع برمی‏ گردد. عایدات ناشی از مبادلات، در ابتدا، صرفاً به عنوان حق نظارت و حمایت حکومت‏ ها از کاروانیان و تجار و ایجاد زمینه مساعد در امر حمل و نقل کالا و عرضه و فروش آن مورد توجه بوده و از آنجا که این عایدات ضمن سهل الوصول بودن آن، بخش عمده ‏ای از خزانه دولت‏ ها را تامین می‏کرده، به عنوان مالیات، شناخته شده است و درحال حاضر نیز با اینکه بیشترین نقش و اهمیت گمرک، جنبه اقتصادی آن می باشد. آمار درآمدهای حاصل از واردات قطعی به کشور تحت عنوان “حقوق گمرکی و سود بازرگانی “و عوارض سال‏ های ۱۳۵۴ تا پایان ۱۳۷۰، نقش گمرک را از جنبه مالی نشان می‏ دهد. باید توجه داشت که در اینجا منظور از گمرگ، همان “حقوق بر مال التجاره” است که به موجب قوانین صادرات و واردات، قوانین خاص راجع به مسائل بانکی در ارتباط با واردات و صادرات و تولید، مصوبات متکی به قانون و سایر قوانین و مصوبات مربوط، برقرار شده‏ است و عموماً محتوای قوانین مذکور در ارتباط با محدودیت‏ ها، ممنوعیت‏ ها، معافیت ها، وضع حقوق ورودی، عوارض و مالیات ها و نظایر آن می باشد.

ردیف

سال

درآمد نقدی(به هزار ریال)

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۱۳۶۰

۱۳۶۱

۱۳۶۲

۱۳۶۳

۱۳۶۴

۱۳۶۵

۱۶۸٫۸۷۷٫۱۲۵

۱۶۷٫۵۴۲٫۰۰۶

۲۸۷٫۷۴۷٫۸۱۰

۲۹۲٫۴۶۹٫۵۶۲

۲۴۹٫۱۳۲٫۹۷۳

۲۰۸٫۶۷۲٫۵۹۵

علیرغم اینکه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هرنوع عوارض دیگری که از کالاهای وارداتی وصول می ‏شود، نوعی مالیات غیر مستقیم است و این مالیات (باوجود سهل الوصول بودن) به لحاظ عدم توجه به توان پرداخت برخی مودیان، مطلوب نیست، اما دولت در حال حاظر به این نوع درآمد توجه و اهمیت می ‏دهد و برای تامین مالی بخشی از هزینه‏ های عمومی ناگزیر از توسل به آنهاست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*