سواد عاطفی- درجات مختلف هشیاری عاطفی (بخش شانزدهم)

سواد عاطفی- درجات مختلف هشیاری عاطفی (بخش شانزدهم)

هشیاری عاطفی یکی از بخش های اساسی سواد عاطفی را تشکیل می دهد و درجات مختلف هشیاری عاطفی، از ضعیف ترین درجه تا قوی ترین درجه به این ترتیب است:

بی حسی و فلج عاطفی: در این مرحله، فرد از احساسات خود هیچ خبر ندارد و با آنها کاملاً بیگانه است، حتی اگر تحت نفوذ قوی ترین احساس ها قرار داشته باشد. موضوع عجیب این است که معمولاً دیگران خیلی بیشتر از او بر احساسات و عواطفش شناخت دارند.

حساسیت جسمانی: نشانه های جسمانی عواطف شما (مثلاً سردرد یا گیجی) بروز می کند ولی هنوز از وجود آنها خبر ندارید و شخص ممکن است تپش سریع قلب خود را احساس کند ولی نمی داند که دچار ترس شده است. او احتمالاً فشاری را بر روی قفسه سینه اش حس می کند اما تشخیص نمی دهد که این احساس غم و افسردگی است. این مرحله از شعور و حساسیت فاصله چندانی با آگاهی ندارد، حتی اگر فرد از لحاظ عاطفی و هیجانی بی تفاوت باشد.

آشفتگی عاطفی یا تجربه ابتدایی: از احساسات خود آگاهی دارید ولی نمی دانید چه هستند. شما قادر نیستید آنها را درک کنید یا راجع به آنها صحبت کنید. به همین علت آن را تجربه ابتدایی می نامند چون خیلی شبیه تجربه عاطفی و هیجانی در نزد نوزادان انسان و پستانداران نخستین است. آنها هم هیجانات را تجربه می کنند ولی قادر نیستند نامی بر آنها بگذارند. فردی که در این مرحله از رشد عاطفی قرار دارد نسبت به عواطف و هیجانات بسیار حساس و تأثیرپذیر است، اما نمی تواند آنها را درک یا کنترل کند.

تفکیک عواطف: با عبور از مانع زبانی (به محض آن که این مانع را پشت سر بگذاریم، به راحتی می توانیم از عواطف خود سخن بگوییم و سوادمان را بالا ببریم) و صحبت کردن راجع به احساسات خود، یاد می گیرید که بین خشم، عشق، شرم، لذت یا تنفر خود تفاوت قائل شوید.

علت شناسی: در این مرحله نه فقط می توانید احساسات خود را از هم تفکیک کنید بلکه همچنین قادرید علت بروز آنها را بیان کنید.

همدلی: وقتی که به احساسات و عواطف مختلفی که در وجودمان هست واقف شدیم و به علل بروز آنها پی بردیم، آنگاه به راحتی می توانیم وجود همان احساسات و عواطف را در دیگران حدس بزنیم و آنها را درک کنیم. همدلی، نوعی درک شهودی و الهام گونه در مورد عواطف دیگران است.

تبادل عاطفی: در این مرحله به افت وخیز عواطف دیگران حساس هستید و به رد وبدل کردن عواطف خود با دیگران می پردازید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*