سواد عاطفی

سواد عاطفی

این مهارت که بتوانیم اظهار محبت‌های ناخواسته از طرف دیگران را رد کنیم خیلی مهم است چون با این کار قادر خواهیم بود خود را از موقعیت‌های ناجور و عذاب آور خلاص کنیم.

پیام های محبت آمیز ناخواسته‌ای وجود دارند که محدودکننده به نظر می‌رسند. برای مثال، مرد سختکوشی که دائماً به خاطر پرکاری خود مورد تشویق دیگران قرار می‌گیرد ممکن است از این بابت دچار دلزدگی شود. او نیز دوست دارد که دیگر استعدادها و توانایی‌هایش مورد توجه قرار گیرد و مثلاً به خاطر جذاب بودن یا رفتار مناسبش با بچه‌ها مورد ستایش قرار گیرد. هنگامی‌که کسی رنجیدگی و دلخوری خود را از دریافت یک نوع ابراز محبت از طرف دیگران نشان می‌دهد مورد بی‌اعتنایی آن‌ها قرار می‌گیرد و به تدریج می‌فهمد که اگر بخواهد مورد تقدیر و ستایش دیگران قرار گیرد باید همان نقش قدیمی خود را ایفاء کند. در این گونه مواقع بهترین روش برای آگاه کردن دیگران این است که با ملایمت و ظرافت عمل کنیم. یعنی ابتدا با خوشرویی برای آن‌ها توضیح دهیم که چرا از تعریف و تمجید یکنواخت آن‌ها خسته شده‌ایم و سپس به آن‌ها بگوییم که چه تعریف و تمجیدی را دوست داریم از زبان آن‌ها بشنویم. برای بعضی‌ها مشکل‌ترین کار در این مرحله جدا کردن پیام‌های محبت آمیز مطلوب از نامطلوب است، یعنی به سختی قادرند اظهار مهر و محبت خوب را از بد جدا کنند. در این گونه مواقع بهتر است از خود بپرسیم: «آیا من این اظهار لطف و محبت را به خاطر این رد می‌کنم که خودم از شنیدن آن دلخور می‌شوم یا این که واقعاً برای من یک پیام محبت آمیز مفید و انرژی‌بخش است ولی چون والد ایرادگیر درونم با آن مخالف است مجبورم آن را پس بزنم؟» وقتی که خوب اندیشیدیم و دیدیم مهر و محبتی که به ما پیشکش شده خوب و دلگرم‌کننده است و از صمیم قلب خواهان آن هستیم، باید آن را بپذیریم و با والد ایرادگیر خود بجنگیم. و اگر مشاهده کردیم که اظهار محبت دیگری باعث عذاب و ناراحتی مان می‌شود، به سادگی آن را رد کنیم و نپذیریم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*