آموزش بازاریابی | مشاوره بازاریابی

آموزش بازاریابی | مشاوره بازاریابی

استراتژی های مختلف ورود به بازارها   Market Entry Strategy

همکاری مشترک  Joint Venture

۱- همکاری مشترک از طریق واگذاری امتیازی خاص  Licensing

٢- قرارداد تولید  Contract Manufacturing Facilities

۳- قرارداد همکاری در مدیریت   Management Contracting

۴- همکاری بصورت مالکیت مشترک  Joint-Ownership Venture

سرمایه گذاری مستقیم  Direct Investment

١- سرمایه گذاری به منظور مونتاژ   Assembly Facilities

٢- سرمایه گذاری به منظور تولید  Manufacturing Facilities

تغییرات محیط بازاریابی و کاربرد آنها

١- مدگرائی   Fashionisation

٢- بازارهای فردی و فرعی   Micro-Markets

٣- افزایش انتظارات   Rising Expectation

۴- تکنولوژی   Technologies Change

۵- رقابت   Competition

۶- جهانی شدن  Globalization

۷- خدمات   Services

۸- کهنگی سریع   Commoditization

۹- کم رنگ شدن نام ها   Erosion Of Brands

١۰- محدودیت ها و موانع تازه   New Constraints

استراتژی بازاریابی

۱-  سرعت  Speed

۲- بازاریابی درخواستی   Customization

۳- کیفیت   Quality

۴- شبکه اطلاع رسانی  Information

۵- شایستگی ممتاز   Core Competence

۶-تفکر جهانی (جهان اندیشی)  Think Global

۷- نرم افزارهای متمایز   Software Differentiation

۸- شراکت با مشتریان  Partnership

۹- نوآوری Innovation

١٠- ذینفع های متعدّد Multiple Stake- Holders

سازماندهی برای بازاریابی

۱-  شکستن سطوح و لایه های تصمیم گیری   Braking Hierarchies

٢- واحدهای کوچک کسب Small Business Unit

٣- گروه ها و تیم هایی خود گردان  Self-Managing Teams

۴- مهندسی مجدد (طراحی مجدد فرایند)   Re-Engineering

۵- وحدت استراتژیک و شبکه ها  Networks & Alliances

۶- سازمان های جهانی  Transnational Organization

۷- سازمان های یاد گیرنده   Learning Organization

۸- مدیریت ارزش افزوده   Value Added Management

۹- بازاریابی چابک وسریع   Expeditionary Marketing

١٠- وسعت نقش هیئت مدیره   Broader Role Of Boards

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*