سواد عاطفی- عواطف و هیجانات (بخش دوازدهم)

سواد عاطفی- عواطف و هیجانات (بخش دوازدهم)

سواد عاطفی، یعنی برخورداری از این قدرت که از احساسات و عواطف خود به گونه ای استفاده کنیم که قدرت شخصی ما را افزایش دهد و کیفیت زندگی ما و مهمتر از آن، اطرافیانمان را بهبود بخشد. سواد عاطفی به ما کمک می کند تا احساسات و هیجانات را به نفع خود به کار گیریم و نگذاریم علیه ما وارد میدان شوند. سواد عاطفی روابط مبتنی بر عشق و دوستی را در میان مردم خلق می کند، همکاری و تعاون را ممکن می سازد، و موجب تسهیل جریان احساسات در جامعه می شود. چیزهایی هست که تک تک ما باید راجع به عواطف و هیجانات خود یاد بگیریم. بعضی از آدم ها در سطح عالی از سواد عاطفی رشد و نمو می یابند، اما به اعتقاد من هنوز با آن مرتبه و سطحی که می توانند باشند فاصله دارند. به همین خاطر، همه ما می توانیم به نوعی از آموزش سواد عاطفی بهره مند شویم. اکثر مردم فکر می کنند که با آموزش سواد عاطفی، کنترل خود را بر زندگی شخصی و حرفه ای از دست می دهند. البته این ترس کمی قابل توجیه است زیرا برداشتن سدها و موانعی که مانع از جاری شدن احساسات می شوند می تواند ما را دچار دردسر کند. اما سواد عاطفی فقط به معنی رها کردن عواطف و احساسات نیست. بلکه نکته مهمتر این است که یاد بگیریم احساسات خود را درک کنیم، و آنها را کنترل و اداره کنیم. عواطف و هیجانات یکی از بخشهای اساسی وجود انسان است. بدون آنها دارای حالت های روانی نابهنجار (سایکوپاتی) خواهیم بود. با پذیرش و اداره احساسات خویش و شنیدن و پاسخگویی به عواطف دیگران قادر خواهیم بود قدرت شخصی مان را افزایش دهیم. برخورداری از هشیاری عاطفی بدین معناست که شما می دانید عواطف و هیجانات خودتان و دیگران حاوی چه چیزی هستند، چه قدرتی دارند، و چه عواملی آنها را به وجود می آورند. برخورداری از سواد عاطفی به این معناست که شما می دانید چگونه عواطف و احساسات خود را کنترل و اداره کنید زیرا آنها را کاملاً درک می کنید. با آموختن سواد عاطفی، یاد می گیرید احساسات خود را در زمان و مکان مناسب ابراز کنید و دیگران را تحت تأثیر قرار دهید. از این طریق همچنین، همدلی و وحدت با دیگران را در خود تقویت می کنید و یاد می گیرید که در قبال تأثیر عواطف تان بر دیگران مسئول باشید. با آموختن سواد عاطفی به خوبی با طعم و مزه و تأثیر عواطف آشنا می شوید. یاد خواهید گرفت پا به پای مهارت های منطقی خود از مهارت های عاطفی نیز بهره بگیرید و در روابط اجتماعی و فردی خود با دیگران در زمینه عشق، کار، روابط زناشویی، تدریس و غیره موفق تر عمل کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*