نمونه هایی از فعالیت کسب و کارها در طی دوره رکود و پسارکود

نمونه هایی از فعالیت کسب و کارها در طی دوره رکود و پسارکود

محصولات: خدمات قاب‌کردن عکس

تعداد نیروی کار:  یک نفر

روش اصلی سازگاری از سال ۲۰۰۸: تولید درآمد. از سرمایه‌گذاری‌های کوچک با استفاده از منافع حفظ شده،.(سود انباشته)، بهره گرفته شد. مانند استفاده از یک شیشه خاص برای قاب‌ها و یک پایه محافظ، به‌منظور افزایش بازده فرآیند قاب‌بندی. همچنین؛ به متنوع کردن خدمات (طراحی وب برای مشتریان هنرمند و تولید قاب‌های کوچک برای بازار انبوه) پرداخته شد.

از در سال ۱۱-۲۰۱۰ بعد از دوره فروش ضعیف، به‌ویژه در زمینه آثار هنری متاسفانه تولید قاب‌های کوچک برای بازار انبوه ادامه پیدا نکرد که علت آن هزینه‌های بالای بازاریابی و نیروی کار زیاد برای انجام این کار بود.

کارایی در دوران پسارکود: سازگاری تا حدی موفقیت‌آمیز بود. سرمایه‌گذاری‌ها سبب افزایش کیفیت قاب‌ها برای هنرمندان شده است. طراحی وب هم‌چنان در حال پردازش و گسترش بوده است. در سال ۲۰۱۰ سود و فروش  هردو کمی کاهش داشته و علت آن کاهش سرمایه‌گذاری و تقاضا در سال ۲۰۰۹ بوده است.

محصولات: خدمات طب سوزنی

تعداد نیروی کار: یک نفر

روش اصلی سازگاری از سال ۲۰۰۸: تولید درآمد در سال۹-۲۰۰۸، و به دنبال آن کاهش هزینه‌ها در سال ۱۱-۲۰۱۰را به دنبال داشت. ارتقاء وب‌سایت و پذیرش از راه دور با استفاده از منافع حفظ شده (سود انباشته) عملکرد ضعیفی داشته و همچنین عدم موفقیت در افزایش فروش، منجر به کاهش هزینه‌های اصلی به ‌منظور انجام کسب‌و‌کار در خانه شد.

کارایی در دوران پسارکود: سازگاری ناموفق. سود و فروش در طی سال ۹-۲۰۰۸ کاهش یافت. در سال ۱۰-۲۰۰۹، فروش‌ها کم‌و‌بیش مثل قبل بود؛ اما سود به‌علت مخارج کلی، کاهش یافت. در سال ۲۰۱۱، انتظار می‌رفت که به‌علت مخارج کلی کمتر، سودها کمی افزایش پیدا کنند.

محصولات: پرینترها، نقاشی‌ها و تاسیسات در اندازه‌های بزرگ

تعداد نیروی کار: ده نفر

روش اصلی سازگاری از سال ۲۰۰۸: رویکرد دوجانبه. افزایش تبلیغات در بخش انتشارات صنعت، همزمان با کاهش فعالیت در کانال‌های قبلی، به‌منظور ارتقاء شرکت و نیز افزایش معاملات بهره گرفته شد. جلوگیری از افزایش حقوق‌ها در سال ۲۰۰۹ آغاز شد و در سال ۲۰۱۱ نیز دیده شد. همچنین کاهش مخارج کلی اصلی از طریق عدم استخدام کارمند جدید به جای کارمندی که خدمت خود را برای همیشه ترک کرده است. در سال ۲۰۰۹ به‌منظور دستیابی به ماشین‌آلات جدید، از منابع مالی خارجی استفاده شد. لازم به الذکر است که صنعت پرینت به‌شدت تحت تاثیر رکود قرار گرفت و قیمت کاغذ در طی دو سال گذشته ۱۰ برابر افزایش یافت.

کارایی در دوران پسارکود: سازگاری ناموفق. از سال ۲۰۰۸ میزان سود وفروش در هر سال کمی (۱۰ درصد) کاهش یافت. علت آن نیز به تاثیر رکود بر بعضی از مشتریان فعلی شرکت آن‌ها نسبت داده شد.

محصولات: طراحی/گسترش وب

تعداد نیروی کار: هشت نفر

روش اصلی سازگاری از سال ۲۰۰۸: تولید درآمد. رقابت در زمینه قیمت واقعا شدید بود و جلب مشتریان جدید را سخت کرده بود. در اواخر سال ۲۰۰۹ توانستد یک قرارداد مهم منعقد کنند که بر ساخت مجدد داخلی اصلی و آموزش کارکنان، به‌منظور رسیدن به رشد متعاقب تاثیرگذار بوده است. بودجه لازم برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، از منبعی غیر از نقدینگی تامین شد.

کارایی در دوران پسارکود: سازگاری موفق. در سال ۲۰۱۰ فروش‌ها به‌اندازه سه‌برابر افزایش یافت. در سال ۲۰۰۹، سودها به‌میزان چشمگیری افزایش یافت، اما در سال ۲۰۱۰، به‌علت سرمایه‌گذاری مجدد در کارکنان و هزینه‌های مربوط به استخدام آنها، شاهد یک کاهش جزیی بود.

محصولات: خدمات صوتی برای شرکت‌های تولیدی تئاتر و سرگرمی

تعداد نیروی کار: چهار نفر

روش اصلی سازگاری از سال ۲۰۰۸: کاهش هزینه‌ها. کاهش تقاضاها از شرکت‌های تفریحی، منجر به اقدامات مهمی در زمینه کاهش هزینه شد؛ به طور مثال در سال۱۰-۲۰۰۹ مالک تصمیم می‌گیرد که حقوق نگیرد و کسب‌وکار به منظور تامین آسان نقدینگی، به بخش‌های ارزانتر واگذار می‌شود.

کارایی در دوران پسارکود: سازگاری موفقیت‌آمیز. در سال ۱۰-۲۰۰۹، فروش کمتر بود و کسب‌و‌کار دچار ضرر شد که قسمت اعظم آن به علت محاسبه نکردن هزینه تجهیزات بوده است. در ۱۱-۲۰۱۰ فروش نسبتاً رشد داشته و سود هم قابل پیش‌بینی ‌بود.

محصولات: طراحی اثاثیه منزل، سازگار با طبیعت

تعداد نیروی کار: دو نفر

روش اصلی سازگاری از سال ۲۰۰۸: رویکرد دوجانبه. سنجش‌های مهمی در زمینه کاهش هزینه‌ها (که مدیرفروش به‌منظور کاهش هزینه‌ها، اضافه کرد)،  صورت گرفته و همچنین افزایش فروش با شرکت در نمایشگاه‌ها، و افزایش هزینه در زمینه بازاریابی و تبلیغات اعمال شد؛ لذا بودجه آن از نقدینگی به‌دست می‌آمد،که تا اوایل سال ۲۰۱۱ که با هدف رشد کسب‌و‌کار، بودجه مورد نیاز از منبع بیرونی حاصل گردید. چالش اصلی، تلاش و رشد سریع، در حین سقوط بازار در طول سال ۲۰۰۹ بوده است.

کارایی در دوران پسارکود: سازگاری موفقیت‌آمیز. بعد از کاهش سریع فروش در سال ۲۰۰۹، سال ۲۰۱۰ فروش بیش از دوبرابر افزایش یافت و در سال ۲۰۱۱ نیز رشد سریع‌تری دارند. هنوز هم این سال پرسود به‌شمار نمی‌آید اما در مقایسه با سال ۲۰۰۹، اوضاع بسیار بهتر است.

محصولات: آژانس استخدام

تعداد نیروی کار: نوزده نفر

روش اصلی سازگاری از سال ۲۰۰۸: رویکرد دوجانبه. سنجش‌های مهم در زمینه کاهش هزینه‌ها شامل انتقال به یک واحد کوچکتر، حذف برنامه ماموریت کارمندان، و کاهش هزینه تبلیغات به‌علت کاهش ناگهانی فروش بوده است . همچنین افزایش اقدامات فروش؛شامل: آغاز فروش‌های تلفنی جدید و ارتقاء وب‌سایت‌ها، اقدام دولت برای زمان‌بندی مجدد VAT و پرداخت‌های مالیاتی شرکت در مدت زمان‌های طولانی‌تر می باشد. افزایش چشمگیر در استخدام نیرو و اقدامات بازاریابی در سال ۲۰۱۰، منجر به افزایش هزینه آموزش گشته و با سایت‌های بزرگتری جایگزین شدند. لذا بودجه لازم از نقدینگی و پس‌اندازهای شخصی به‌دست آمد.

کارایی در دوران پسارکود: سازگاری موفقیت‌آمیز. در سال ۲۰۰۹، فروش‌ها حدود ۱۴ درصد افزایش یافت؛ سودها نیز کمی افزایش یافت. هم سود و هم فروش، در سال ۲۰۱۱ افزایش چشمگیری داشتند.

محصولات: نصب و خدمات تعمیر ماشین ظرفشویی

تعداد نیروی کار: پنجاه و هشت نفر

روش اصلی سازگاری از سال ۲۰۰۸: رویکرد دوجانبه. ایجاد تنوع در محصول و بازار؛ بودجه لازم از نقدینگی حفظ شده تامین شد. تنوع محصول در زمینه تعمیرات قهوه‌سازها بود در حالیکه تنوع بازار شامل خدمت به محدوده گسترده‌ای از بخش‌های عمومی (یعنی انجمن‌های شهری) و خصوصی (یعنی سوپرمارکت‌ها) بوده است. این اقدامات با کاهش هزینه‌ها ترکیب شدند و (عدم افزایش حقوق کارمندان تا سال ۲۰۱۰) ادامه یافت.

کارایی در دوران پسارکود: سازگاری موفقیت‌آمیز. فروش سالیانه ۱۰ درصد افزایش یافت؛ از ۳ سال پیش که شرکت دچار خسارت شد، سودها افزایش چشم‌گیری داشتند. متنوع‌سازی بازار تا حد زیادی موفقیت‌آمیز بود اما متنوع‌سازی خدمات (قهوه‌سازها) با شکست مواجه شد.

محصولات: نظافت، تعمیرات، و نگهداری آشپزخانه و سیستم امنیتی

تعداد نیروی کار: صدو بیست نفر

روش اصلی سازگاری از سال ۲۰۰۸: تولید درآمد.اقداماتی نظیر افزایش فروش و بازاریابی ازطریق افتتاح بخش جدید فروش‌از راه دور، (همزمان با کاهش تبلیغات در نشریه‌های زرد) به منظور گسترش کسب‌و‌کار صورت گرفت . همچنین معرفی محصولات جدید دوستدار محیط زیست؛ سرمایه‌گذاری در برندسازی مجدد به‌منظور ارتقای کسب‌و‌کار، آموزش و استخدام نیرو؛ و مذاکرات مجدد درباره هزینه‌های تامین اعمال گردید. لذا شرکت، بودجه مورد نیازش را از نقدینگی به‌دست آورد.

کارایی در دوران پسارکود: سازگاری‌ها موفقیت‌آمیز. افزایش فروش در سال ۲۰۱۰٫ به‌علت سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در سال ۲۰۰۹ بود، سودهای حاصل، در سال ۲۰۱۰ نیز مشابه قبل بوده است.

محصولات: خدمات مشاوره حرفه‌ای (شامل حقوق، حسابداری و منابع انسانی)

تعداد نیروی کار: سه نفر

روش اصلی سازگاری از سال ۲۰۰۸: تولید درآمد. ادامه فعالیت‌های قبلی با هدف گسترش کسب‌و‌کار بوده و هیچ اقدام مهمی به‌عنوان واکنش خاص در برابر رکود، صورت نگرفت. شرکت از مشکلات مشتریان در طی رکود و همچنین از رشد ماکرواقتصادی، سود برده زیرا خدمات مشاوره حرفه‌ای همیشه مورد نیاز عموم بوده است.

کارایی در دوران پسارکود: سازگاری‌ها موفقیت‌آمیز. در سال ۲۰۱۰ در مقایسه با سال ۲۰۰۹، فروش کمی کاهش یافت اما در طی چند سال اخیر، کاملاً ثابت بود.

محصولات: سیستم‌های تولید نیرو

تعداد نیروی کار: نامشخص

روش اصلی سازگاری از سال ۲۰۰۸: تولید درآمد. تاکید بیشتری برای موفقیت در ایجاد کسب‌و‌کار جدید صورت گرفت اگرچه مشتریان تمایلی نداشتند که در پروژه‌های بزرگ و گران سرمایه‌گذاری کنند. بودجه اولیه مورد نیاز، از طریق سرمایه‌گذاری سهم مدیران و عرصه‌ی سهام تامین شد.

کارایی در دوران پسارکود: سازگاری‌ها بسیار ناموفق. شرکت در فوریه ۲۰۱۱، پس از یک دوره طولانی فروش و سود کم، مدیریتش واگذار شد.

محصولات: خدمات آموزش

تعداد نیروی کار: شش نفر

روش اصلی سازگاری از سال ۲۰۰۸: تولید درآمد. کاهش هزینه‌ها توسط دولت منجر به محدودیت فروش شد و اولویت به شرکت‌های بزرگتری داده شد که پول کافی برای حمایت از برنامه‌های آموزشی داشتند. بر شبکه‌سازی به‌منظور ایجاد کسب‌و‌کارهای جدید و متنوع‌سازی گسترده دوره‌های آموزشی در طی سالهای ۱۱-  ۲۰۱۰تاکید شده است. بودجه لازم از نقدینگی و پس‌اندازهای شخصی حاصل شد.

کارایی در دوران پسارکود: سازگاری‌ها در ابتدا موفقیت‌آمیز نبوده‌اند اما بعداً بسیار موفقیت‌آمیز بودند. در سال ۱۰-۲۰۰۹، سود و فروش کاهش یافت اما در سال ۲۰۱۱ کمی افزایش یافت.

محصولات: مشاوره و طراحی وب/نرم‌افزار

تعداد نیروی کار: دو نفر

روش اصلی سازگاری از سال ۲۰۰۸: تولید درآمد. بودجه لازم برای توسعه نرم‌افزار و متنوع‌سازی آن به خدمات آموزشی، ازطریق نقدینگی به‌دست آمد. متنوع‌سازی پرهزینه بود و چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. رکود، سبب ایجاد فرصت‌هایی شد، زیرا گسترش وب/نرم‌افزار چیزی نیست که کسب‌و‌کارها در دوران رکود آن را حذف کنند.

کارایی در دوران پسارکود: سازگاری‌ها تا حدودی موفقیت‌آمیز. سود و فروش بالاتر در سال ۹-۲۰۰۸ (افزایش ۲۰ درصدی) و کاهش ۱۰ درصد آن‌ها در سال ۱۰-۲۰۰۹٫

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*