آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

قسمت سلام، احوال پرسی با شخصی است که به او نامه می‌نگاریم. این بخش معادل کتبی مکالمه “حال شما چطور است؟” و یا “سلام” می‌باشد. این قسمت را دو سطر پایین‌تر از نشانی داخل نامه می‌نویسیم (اگر نشانی وجود داشته باشد.)، و یا دو سطر بالاتر از اولین جمله نامه، هم تراز با حاشیه‌ی چپ تایپ می‌کنیم. در مکاتبات غیر رسمی بعد از سلام، ویرگول قرار می‌دهیم، اما در نامه های رسمی دو نقطه لازم است:

  1. Dear Marge,
  2. Dear Hamid,
  3. Dear Senator Dodge:
  4. Dear Dr. Safa:

آگاهی از شکل درست قسمت” سلام” خیلی مهم است.

خطاب به یک شرکت

Dear Sirs:

خطاب به یک مرد (نام او را نمی‌دانیم)

Dear sir:

خطاب به یک خانم (نام او را نمی‌دانیم)

Dear Madam:

خطاب به یک مرد

Dear Mr. Smith:

خطاب به یک زن متاهل

Dear Mrs. Smith:

خطاب به یک خانم مجرد:

Dear Miss Smith:

خطاب به فردی که هیچ آگاهی از وضعیت تأهل او نداریم

Dear Ms. Smith:

خطاب به یک دوست و یا کسی که او را می شناسیم

Dear John,

توجه: در رابطه با استفاده از کوته نوشت‌های Mr , Mrs و Ms دو سبک وجود دارد. بعضی از آنها را با نقطه و بعضی دیگر بدون نقطه استفاده می‌کنند. Mr, Mrs و Ms و مثال‌های دیگر عبارتند از:

Dear Mary,

Dear Professor Jones,

Dear Uncle Jamshid,

Dear Dr. Hamidi,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مشاوره رایگان