تکنیک های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

تکنیک های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

موقعیت یا منبع بالقوه ایجاد خسارت و یا بیماری تخریب اموال تخریب محیط کار و یا ترکیبی از آن خاصیت ذاتی یک عامل شیمیایی، بیولوژیکی، فیزیکی یا ارگونومیکی یا مجموعه ای از شرایط است. هر عامل یا فعالیتی است که میتواند بالقوه  ایجاد خسارت کند.

خطرات را میتوان به دسته های گسترده تقسیم نمود:

  • تجهیزات کاری مانند: محبوس شدن در ماشین آلات
  • محیط کار مانند: کف ناهموار و روشنایی نامطلوب
  • مواد مانند: گردوغبار بخارات حاصل از جوشکاری
  • شرایط محیطی مانند: مرز های دمایی سرد و داغ
  • روش های کار مانند: روشهای نادرست جابجایی دستی

خطرات عموماً به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند:

  1. خطرات مربوط به ایمنی با ایجاد آسیب
  2. خطرات مربوط به سلامتی و بیماری

شناسایی خطرات ( hazard identification )

اولین و مهمترین مرحله در مدیریت کردن ریسک شناسایی همه خطراتی است که ما در سازمان با آن مواجه هستیم که روش مطمئنی است تا ما بتوانیم خطراتی را که می تواند در صورت عدم کنترل منتج به خسارت عمده در سازمان گردد را شناسایی کنیم.

شناسایی خطرات

* فاز اول شامل تهیه و مطالعه موارد زیر:

۱- طرح از محیط کار      layout of workplace

۲- نمودار عملیاتی فرآیندها      operation chart

۳- شرح فرآیندها       description of process

۴- طبقه بندی مشاغل     classification of jobs

۵- فهرست مواد اولیه – تجهیزات       list of material – equipment

۶- روش ها و برگه های عملیاتی      work procedure

* فازدوم شامل استفاده از روشهایی برای شناسایی خطرات:

۱- روش بازدید عمومی کارگاه     walking – talking – thronging method

۲- چک لیست  checklist

۳- تجزیه و تحلیل ایمنی مشاغل   job safety analysis

۴- گزارش حوادث و رویدادها    accident and incident report

۵- گزارش ادعای غرامت شغلی        work compensation claim report

۶- سوابق آماری کمکهای اولیه    first aid statistical report

۷- صورتجلسات کمیته ایمنی و بهداشت    join health & safety committee minute

۸- گزارشات بازرسی قبلی           previous inspection report

۹- اطلاعات سرپرستان درباره خطرات       Foreman information about hazard

۱۰- سوابق معاینات پزشکی           medical examination records

۱۱- نتایج پایش و اندازه گیری         results of measurement and monitoring

۱۲- مطالعه خطر و قابلیت بهره برداری   hazard & operability study ( hazop )

۱۳- روش     what if

۱۴- روش تجزیه و تحلیل درخت خطا      fault tree analysis

۱۵- تکنیک تجزیه و تحلیل وظایف بحرانی         critical task analysis

۱۶- تکنیک تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن    FMEA

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*