سواد عاطفی- آموزش سواد عاطفی (بخش هجدهم)

سواد عاطفی- آموزش سواد عاطفی (بخش هجدهم)

نابهنجاری و بی سوادی عاطفی یعنی این که احساسات و عواطف، دشمن ما هستند.

اما وقتی که از نظر عاطفی وهیجانی باسواد می شویم، می توانیم کاری کنیم که احساسات و عواطف با ما و دیگران دوست شوند و به جای آن که علیه ما باشند به نفع ما وارد عمل شوند.

ما یاد می گیریم که در موقعیت های دشوار عاطفی، که اغلب منجر به جنگ و جدال، دروغگویی، و بگو مگو می شود اوضاع را به خوبی کنترل کنیم. و یاد می گیریم که از عواطف و هیجانات لذتبخش و امیدبخش و حاکی از عشق لذت ببریم.

متأسفانه همه ما دائماً از جانب مشکلات ساده زندگی روزمره در معرض خطر ضربه های روحی و عاطفی قرار داریم و اگر از راه گریزی به نام سواد عاطفی بی بهره باشیم آنگاه این دردهای عاطفی باعث می شوند که برای حفاظت از خود دوباره به بی حسی عاطفی پناه ببریم. و هنگامی که در پشت این سپر عاطفی مخفی می شویم، تماس ما با احساساتمان قطع می شود و از تجربه های آنها محروم می شویم و دیگر قادر نیستیم آنها را درک یا کنترل کنیم.

ما تشنه احساسات و عواطف هستیم و همه جا به دنبال تجربه کردن آنها هستیم.

آموزش سواد عاطفی روش مستقیم و موثری برای ارتباط مجدد با احساسات و عواطف و استفاده از قدرت آنها، به ویژه قدرت عشق است.

سواد عاطفی به ما کمک می کند که به خواسته بسیار مهم خود دست یابیم:

ارتباط متقابل و سرشار از عشق و محبت با دیگران.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*