سواد عاطفی- بهبود سواد عاطفی (9)

سواد عاطفی- بهبود سواد عاطفی (9)

به هر مکتب روانشناسی اعتقاد داشته باشید باید بدانید که شما با اعمال و رفتار خود می توانید باعث بروز احساسات مختلف در دیگران شوید و بالعکس. به همین دلیل بیان رابطه احساس/عمل بسیار ارزشمند است و به کمک آن می توانید احساسات و عواطفی را که توسط اعمال و رفتار شما و دیگران ایجاد شده است به گونه ای شفاف و به دور از هرگونه پیشداوری و اتهام بیان کنید.

نحوه کار ساده است: «وقتی تو فلان عمل یا رفتار را انجام دادی، من فلان احساس را کردم.»

اگر بیان احساس/عمل را به شیوه صحیحی به کار ببرید،

بعد از مدتی قادر خواهید شد چشم انداز عاطفی خود را واضح و شفاف نمایید. آنگاه صاحب ابزاری خواهید بود که به کمک آن می توانید نوع احساس دیگران و همچنین میزان شدت و ضعف آن را دریابید و بفهمید چگونه اعمال دیگران باعث بروز احساسات در شما می شود. در این مرحله، یادگیری برای شنیدن و درک کردن این موضوع که چگونه اعمال ما بر احساسات دیگران تاثیر می گذارد بسیار مهم است. نکته کلیدی در این مورد آن است که هرگز موضع دفاعی به خود نگیریم.

وقتی که سواد عاطفی خود را بهبود ببخشید، قادر خواهید بود با استفاده از درک شهودی تان عواطف دیگران را حدس بزنید. همچنین یاد خواهید گرفت که حدس و گمان های شهودی خود را به مردم بگویید و هنگامی که حقایق موجود در آن، مورد قبول دیگران قرار می گیرد درک شهودی شما به تدریج به نوعی حس همدلی و درد آشنایی می شود.

این حس همدلی صمیمانه و محبت آمیز، پایه و اساس رفتار مبتنی بر سواد عاطفی است.

 به اتکای همین حس همدلی می توانیم بر مشکلات عاطفی غلبه نماییم و روابط خود را با دیگران عمیق تر کنیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*