بازاریابی در دوران ریکاوری

بازاریابی در دوران ریکاوری

تحقیقات تجربی به بررسی تغییرات ساختاری ۱۶۱ شرکت تولیدی یونانی در طول بحران اقتصادی، در سال ۲۰۱۰می‌باشد پرداخته است. داده ها، با ارائه‌ی پرسشنامه در زمینه تغییرات استراتژیهای بازاریابی شرکت‌های مواد‌غذایی درفاصله‌ی زمانی ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۴ جمع‌آوری شده است. و سپس از مدیران خواسته شد تا استراتژی‌های بازاریابی خود را انتخاب نمایند،که با توجه به بحران اقتصادی، تا چه میزانی درکسب‌وکارشان باعث تغییرات شده است.

از مدیران درباره‌ی موارد زیر سؤال شد: (الف) تغییرات در استراتژی محصول، (ب) تغییرات در استراتژی‌های قیمت گذاری، (ج) تغییرات در استراتژی‌های ترفیع، (د) تغییرات در شبکه‌های توزیع و (ر) تغییرات در استراتژی‌های بازاریابی.

با توجه به شدت بحران اقتصادی، تجزیه و تحلیل تغییرات استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌ها‌ با استفاده از اجزای اصلی تشکیل دهنده‌ی آنها، بر هفت عامل تأثیرگذار در این تغییرات، تأکید می‌کند. این تغییرات عبارتند از: تبلیغات (بازرگانی) محور؛ محصول نوگرا؛ فروشنده گرا، تبلیغات گرا، هزینه -قیمت گرا؛ تخفیف گرا و کسب‌وکار به کسب‌وکار گرا.

بر نمرات حاصل از هفت عامل فوق، تجزیه و تحلیل خوشه‌ای انجام گرفت و سه گروه همگن شناخته شدند. گروه اول شامل شرکت‌هایی می‌شود که در دوران بحران اقتصادی تأکید زیادی بر بازارهای صنعتی داشتند. و سعی می‌کردند به توسعه روشهای قیمت گذاری خود و ایجاد تنوع در این روش‌ها بپردازند (مانند ایجاد روشهای جدید قیمت گذاری: قیمت گذاری پویا و قیمت گذاری گسسته) و تخفیف‌های قابل توجهی به مصرف‌کنندگان بدهند. گروه دوم شامل شرکت‌هایی می‌شود که تمرکز خود را بر ارائه‌ی یک مزیت ویژه گذاشته اند و دائماً درحال توسعه‌ی محصولات سفارشی با کیفیت بالا هستند. این قبیل شرکت‌ها قرار گرفتن بر صدر بازارهای جهانی را هدف غایی خود قرار داده اند. علاوه بر این، این شرکت‌ها با تمرکز بر تلاش‌های تبلیغاتی برای هر دو مصرف‌کنندگان و واسطه گران، سعی در گسترش روش‌های جدید تبلیغاتی دارند. به نظر می‌رسدکه تمرکز این گروه از شرکت‌های تولید مواد غذایی در کشور یونان، بر رسیدن به سطح بازار جهانی است تا بر پیامدهای بحران در داخل یونان غلبه کرده و گسترش محصولاتی با کیفیت بالا و نیز سفارشی هدفمند برای این بازارها را در رأس امور خود قرار دهند. داده‌ها‌ی مربوط به صادرات یونان نیز موید این بود که در طول بحران، صادرات محصولات غذایی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

در نهایت، گروه سوم، که بزرگترین گروه شرکت‌ها نیزخوانده می‌شود (۵۰ درصد از افراد کل نمونه را دربر می‌گیرد)، شامل شرکت‌هایی می‌شود که با توجه به رکود اقتصادی سعی می‌کنند با در نظر داشتن یک مزیت پیشرو در حوزه‌ی مدیریتی و با ایجاد تغییراتی در تولید وکاهش هزینه‌های ورودی خود، قیمت خود را کاهش ‌داده و در سطح طیف محصول خود تغییراتی ایجاد کنند.‌ این امر موجب تقاضای بیشتر از جانب مصرف‌کنندگان می‌شود.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مشاوره رایگان