بازاریابی در دوران ریکاوری

بازاریابی در دوران ریکاوری

در اینجا این استراتژی‌های بازاریابی را در سه گروه زیر تقسیم می‌کنیم و به توضیف مورد اول وسوم می‌پردازیم:

 1. استراتژی‌های رهبری هزینه.
 2. استراتژی تمایز.
 3. استراتژی تمرکز.

اگرچه ممکن است برخی از استراتژی‌های پاسخ دهنده به ریسک، مانند “استفاده مؤثرتر از منابع” یا “تمرکز بر مهارت‌های اصلی”، قابلیت کافی نداشته باشد. در مجموع ۵۷ استراتژی، برای بقا از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۷ طی چهار آزمایش مطالعاتی مشخص شده، که در جدول ۱ آورده شده است.

رهبری هزینه

اکثر استراتژی‌های پاسخ دهنده به ریسک که توسط همه‌ی شرکت‌ها‌ی به منظور رهبری و کاهش هزینه و نیز به حداقل رساندن آن اتخاذ شده اند سازگار‌ی یافته اند. این یافته‌ها با یافته‌هایی که قبلاً گزارش شده، مطابقت دارد. اگرچه کشور ایرلند در طول رکود، به طور قابل توجهی با شرایط نابسامان اقتصادی دست و پنچه نرم می‌کرد؛ ولی با این وجود شرکت‌های بزرگ ایرلندی، بیشترین تطابق را با استراتژی‌های رهبری هزینه به ثبت رساندند، به دنبال آن شرکت‌های متوسط ایرلندی و سپس شرکت‌های بزرگ بریتانیایی، و سپس مشتریان/ توسعه دهندگان بریتانیایی همین استراتژیها را پذیرفتند. در این دسته، در زمینه‌ی استراتژی‌های پاسخ دهنده به ریسک همه‌ی شرکت‌ها، موارد زیر را پذیرفته اند:

 • اجرای مدیریت مالی سختگیرانه.
 • قطع پاداش (منابع انسانی/پرسنل).
 • استخدام کارکنان بر روی یک پروژه بر اساس تخصص در همان پروژه (منابع انسانی/ پرسنل).
 • استفاده کارآمدتر از منابع (عملیاتی / مدیریت برنامه ریزی).
 • افزایش سهام پایه شرکت (بازسازی).

تمرکز

در طول رکود سال ۲۰۰۷، استراتژی تمرکز به عنوان یک استراتژی رقابتی پذیرفته شد. این استراتژی، در میان دیگر استراتژی‌ها کمترین کاربرد را داشته است. شرکت‌های بزرگ انگلستان استراتژی تمرکز را تصویب کردند، پس از آن شرکت‌های متوسط و کوچک ایرلندی، و در نهایت مشتریان/ توسعه دهندگان بریتانیایی را پذیرفتند. در این دسته، همه شرکت‌ها این استراتژیها را تایید کردند:

استراتژی‌ها:

 • ورود به بازارهای جدید ساخت و ساز (بازاریابی)؛
 • افزایش سهم بازارهای موجود؛
 • سرمایه گذاری مشترک در قراردادها (مناقصه / قرارداد).

جدول ۱: طبقه بندی راهبردها در واکنش به رکودهای اقتصادی

استراتژی‌هاهنگ کنگسنگاپورسنگاپورسنگاپورپادشاهی بریتانیای کبیرپادشاهی بریتانیای کبیرچینایالات متحده آمریکا
رهبری هزینه
مالی
اعمال سختگیرانه درحوزه مدیریت مالی

X

X

مذاکرات مجدد برسر ترتیب اعطای وام‌ها

X

X

کنار گذاشتن ذخایر نقدی

X

X

استخدام پرسنل

با مهارت / HR

X

X

X

X

ثابت کردن / کاهش حقوق کارمندان

X

X

X

اخراج کارکنان

ثابت کردن / قطع پاداش

X

X

استخدام کارکنان به صورت مقطعی و پروژه ای

X

X

راکدکردن استخدام کارکنان

X

X

مدیریت پروژه / عملیاتی
قطع هزینه‌های اجرایی / اداری

X

X

بازگشت به برنامه ریزی بهره ور و ساده

X

X

تدارکات
قطع هزینه‌های اولیه / سفارش مستقیم

X

X

مناقصه‌ها / قراردادها

X

X

کاهش قیمت مناقصه پروژه‌ها
بازاریابی
افزایش / بهبود بازاریابی و تبلیغات

X

X

X

X

X

X

بهبود روابط با ذینفعان

X

X

X

X

X

X

فناوری / نوآوری

X

X

X

توسعه و تحقیقات و سرمایه گذاری در فن آوری‌های جدید

X

XXXX
بهبود خدمات / افزایش / محصولات ارائه شدهX

X

XX
ارائه روش‌های نوآورانه‌ی تأمین مالی پروژه
روشهای نوآورانه‌ی مدیریت پروژهXXX
مدیریت پروژه / اجراییXXX
افزایش سرعت تحویل پروژه
اطمینان از کیفیت بالای ورودی کالا یا خدماتXXX
خروجی بالا و ارائه کالاها با کیفیتی عالیXX
بازسازی تغییر / تطبیق ساختار سازمانیXX
تمرکز
بازاریابی
ورود به بازارهای جدید در حوزه‌ی ساخت و سازXXXXXX
ورود به بازارهای خارج از کشور با جسارت بیشتریXXX
تنوع به دیگر کسب‌وکارهای صنعت ساخت و سازXXX
ورود به مناطق خاص، در سراسر کشورXX
ارائه خدمات فقط به یک گروه خاص از مشتریان
مدیریت عملیاتی / پروژهXXXXX
تمرکز بر روی مهارت‌های اصلی / قابلیت ها

مناقصه / قرارداد

سرمایه‌گذاری مشترک در قراردادهاXXXX
انجام قراردادهای کوچکXX

مطالعه‌ی فوق، طبقه بندی جامعی از استراتژی‌های پاسخ دهنده به ریسک برای بقاء در برابر آشفتگی‌های اقتصادی که شرکت‌های ساختمانی، در زمینه‌هایی چون: کسب دانش و انجام اقداماتی درحوزه‌ی مدیریت استراتژی ساخت و ساز، با آن روبه رو هستند مطرح می‌کند. درک استراتژی‌های پاسخ دهنده به ریسک در صنعت ساخت‌‌و‌ساز، می‌تواند به شرکت‌های در حال توسعه کمک کرده و نیز درجهت پیشبرد اهداف‌ استراتژی‌های مؤثر واقع شوند و بدین ترتیب باعث کاهش ورشکستگی کسب‌ وکارها در طول دوران رکود می‌شوند.

در مدل ذهنی مایکل پورتر، رقابت جایگاه ویژه ای دارد. او سه نوع استراتژی رقابتی را به طور خاص مورد توجه قرار میدهد. استراتژی تمایز و استراتژی پایین ترین هزینه و استراتژی تمرکز.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*