ارزیابی عملکرد کارکنان جهت بهبود مستمر سازمان ها

سازمان ها  اغلب باید ملاک های عملکرد شغلی مناسب را مشخص کنند. سپس این ملاک ها مبنایی برای استخدام کارکنان (انتخاب آنها براساس توانایی هایشان)، آموزش آنها (برای انجام وجوهی از شغل که مهم هستند)، پرداخت مزایا به آنها و طبقه بندی مشاغل (دسته بندی مشاغل با ملاک عملکرد مشابه در یک گروه) قرار می گیرند. همچنین برای ارتقاء و بهبود عملکرد سازمانشان نیازمند یک ارزیابی از عملکرد خود و کارکنانشان می باشد. گروه کلید با دارا بودن دانش و تجربه در این زمینه می توان به سازمان ها و ارگان های مختلف خدمات ذیل را ارائه نماید:

  • پیاده سازی الگوهای مختلف ارزیابی عملکرد
  • ارزشیابی عملکرد کارکنان
  • مشاوره شغلی و سازمانی
  • روانشناسی صنعتی و سازمانی
  • استخدام و آموزش نیروی انسانی
  • ارگونومی برای کارکنان

ارزیابی عملکرد


همین حالا با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.

captcha

مشاوره رایگان