مترجمین

دکتر احمد روستا

کبری سبزعلی یمقانی

معرفی

این کتاب خلاق و آگاهی دهنده برای موفقیت و از میان برداشتن موانع درک واژگان فنی و اصطلاح های پیچیده ی دنیای برندینگ، برای افراد کارآزموده و همچنین تازه واردان صنعت یک ضرورت است.

این کتاب را مطالعه کنید و اگر برایتان تاثیرگذار بود آن را به دوستان و علاقمندان به حوزه مدیریت، بازاریابی، فروش و کسب کار معرفی نمایید. برای تهیه این کتاب می توانید به گروه کلید مراجعه کنید.

فرهنگ واژگان برند

مشاوره رایگان