مترجمین

دکتر احمد روستا

کبری سبزعلی یمقانی

معرفی

این کتاب به شیوه ای گیرا با مثالهای جذاب شما را وارد خودارزیابی آزمون درستی برند می کند که هر فردی با مطالعه آن می تواند به حقایق و نکات ارزشمندی درباره ی برندشناسی دست یابد.

این کتاب را مطالعه کنید و اگر برایتان تاثیرگذار بود آن را به دوستان و علاقمندان به حوزه مدیریت، بازاریابی، فروش و کسب کار معرفی نمایید. برای تهیه این کتاب می توانید به گروه کلید مراجعه کنید.

برندشناسی

مشاوره رایگان