آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

 

اگر نگارنده‌ دعوت نامه درخواست جواب کند، باید پاسخ گفت و این کار نیز فوراً باید صورت بگیرد. جواب قبول دعوت و ابراز تأسف از رد کردن دعوت‌نامه هنگامی نوشته می‌شود که دعوت‌نامه را قبول و یا رد کنیم. به هنگام قبول و یا رد دعوت‌نامه غیررسمی لازم است تا یک جواب سریع و صریح بدهیم هم برای اظهار تشکر و هم این که ما از دعوت‌شان خشنود شده‌ایم. از طرف دیگر با یک یادداشت تأسف دلیل خود را از رد دعوت ذکر کرده و نشان می‌دهیم که قلباً متأسف هستیم.

جملاتی مهم در دعوت‌نامه‌ها (Helpful sentences)

جملات زیر می‌تواند کمک کند تا به یک دعوت‌نامه جواب قبول و یا رد بدهیم. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، آنها را می‌توان بر طبق موقعیت‌های مختلف کامل کرد.

برای قبول دعوت‌نامه‌ها (To accept)

We are delighted to accept…

با خوشحالی می‌پذیرم که …

It is with great pleasure…

افتخار بزرگی است که …

We look forward with pleasure to seeing you on….

ما با کمال افتخار منتظر دیدن شما هستیم..

We are sincerely happy to join you …

. از صمیم قلب مشعوف می‌شویم که به شما بپیوندیم…

Nothing could give us more pleasure than accepting your kind invitation to …

هیچ چیز نمی‌تواند غیر از خبر پذیرش دعوت‌نامه حاکی از لطف شما به ما لذت بیشتری بدهد

جملاتی برای رد دعوت‌نامه (To decline)

مجبورم که به دعوت مهربانانه‌ی شما جواب رد بدهم …

I shall have to say no to your kind invitation of …

با کمال تأسف، من نمی‌توانم از پیوستن به جشن شما لذت ببرم به دلیل اینکه …

Very regretfully, I cannot enjoy being in your party because …

متأسفانه برای من امکان ندارد که …

Unfortunately, it will be impossible for me to …

متأسفم که نمی‌توانم بپذیرم …

I regret I cannot accept …

به دلیل بیماری حمید ما نمی‌توانیم در …

Because of Hamid’s illness, we find that we cannot …

از صمیم قلب متأسفم که من و جان نمی‌توانیم در جشن شام شما شرکت کنیم.

I am sincerely sorry that John and I cannot join your dinner party.

هیچ چیز مرا خشنودتر نمی‌سازد به جز پیوستن به شما برای ناهار دوشنبه اما متأسفانه …

Nothing could please me more than to join you for lunch on Monday, but unfortunately …

اگر امکانش بود خوشحال می‌شوم که …

If it were possible, I would be delighted to …

لطفاً تأسف قلبی مرا برای قادر نبودن … بپذیرید.

Please accept my sincere regrets at not being able to …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مشاوره رایگان