سواد عاطفی- هفت منبع قدرت انسان (بخش هفدهم)

سواد عاطفی- هفت منبع قدرت انسان (بخش هفدهم)

در دنیایی که قدرت انسان عمدتاً از طریق ۱- زور و خشونت و ۲- بازی های روانشناسانه اعمال می شود انسانها باید با هم متحد شده دنیا را به سمتی سوق دهند که قدرت فقط از طریق عشق، عشق به خویشتن، عشق به دیگران، و عشق به حقیقت اعمال شود.

این امر نیز به شرطی امکانپذیر است که همه از نظر عاطفی باسواد شویم و روشهای سواد عاطفی را به دیگران آموزش دهیم.

ایجاد شور و اشتیاق در خویشتن، همچنین تعادل در رفتار و کردار، باعث استحکام و افزایش قدرت فرد می شود. هفت منبع قدرت برای انسان وجود دارد که عبارتند از:

۱-   تعادل،

۲-   هیجان،

۳-   کنترل،

۴-   عشق،

۵-   ارتباط با دیگران،

۶-   اطلاعات، و

۷-   فراسونگری.

اهرم زندگی خویش را به دست عشق بسپارید، به دیگران بیشتر بیندیشید، و سواد عاطفی خود را افزایش دهید تا نفوذ و محبوبیت شما در میان دیگران بیشتر شود و تبدیل به یک سرباز عاطفی شوید.

 بنابراین سواد عاطفی در ارتباط مستقیم با قلب قرار دارد و مردم سراسر جهان را فرا می خواند تا سه فضیلت به هم وابسته را در وجود خود تقویت کنند: عشق به خویشتن، عشق به دیگران، و عشق به حقیقت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*