فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- هشیاری عاطفی (بخش اول)

هشیاری عاطفی چیست؟

واژه عشق بارها در زندگی مورد استفاده قرار گرفته است و اگر چه مفهوم آن دقیقاً معلوم نیست ولی مطمئناً معنایی فراتر از شور و هیجان […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- پایه و اساس سواد عاطفی (بخش دوم)

پایه و اساس سواد عاطفی

گشودن پنجره قلب، پایه و اساس سواد عاطفی است و برای فراگیری دو مرحله بعدی آموزش سواد عاطفی؛ یعنی ۱- سنجش و بررسی چشم انداز عاطفی […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- تقویت سواد عاطفی در کودکان (بخش سوم)

تقویت سواد عاطفی در کودکان

سواد عاطفی در دوران کودکی به بهترین وجه شکل می گیرد و گسترش می یابد زیرا در این دوران همه چیز از طریق مثال یاد گرفته […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- ده اصل سواد عاطفی (بخش چهارم)

ده اصل سواد عاطفی

همانگونه که در مبحث سواد عاطفی (۱) ذکر کردیم در همه امور زندگی عشق را فراموش نکنید: ۱- عشق به خویشتن، ۲- عشق به دیگران، و […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- آگاهی بر احساسات و عواطف (بخش پنجم)

آگاهی بر احساسات و عواطف

همراهان گرامی، امروز قسمت پنجم از مبحث سواد عاطفی را با عنوان آگاهی بر احساسات و عواطف ارائه می دهیم. تقریباً هر کس وقتی که با […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- اشتباهات سواد عاطفی و علل بروز آنها (بخش ششم)

اشتباهات سواد عاطفی و علل بروز آنها

همراهان گرامی اکنون بخش ششم سواد عاطفی با عنوان اشتباهاتی که مرتکب می شویم و علل بروز آنها را ارائه می دهیم. خطا و اشتباه جزیی […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- خطای عاطفی (بخش هفتم)

خطای عاطفی چیست؟

همراهان گرامی اکنون بخش هفتم سواد عاطفی را ارائه می دهیم. انسانها به مهر و محبت و نوازش احتیاج دارند. آنها تشنه عشق اند. همه آدمها […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- بی حسی عاطفی (بخش هشتم)

بی حسی عاطفی چیست؟

همراهان گرامی اینک با بخشی دیگر از سواد عاطفی در خدمت شما هستیم با ما همراه باشید. هیچ لزومی ندارد که در حالت بی حسی عاطفی […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- بهبود سواد عاطفی (9)

بهبود سواد عاطفی

به هر مکتب روانشناسی اعتقاد داشته باشید باید بدانید که شما با اعمال و رفتار خود می توانید باعث بروز احساسات مختلف در دیگران شوید و […]
مشاوره رایگان