مرداد ۱۳, ۱۳۹۵
روانشناسی ارتباط

خصوصیات تیپ شخصیتی صلح‌طلب

همراهان گرامی امروز در نظر داریم به بررسی تیپ شخصیتی صلح‌طلب (تیپ ۹) از سری تیپ‌های شخصیتی نُه گانه خود و مشتریان بپردازیم پس با ما […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵
روانشناسی ارتباط

خصوصیات تیپ شخصیتی قدرت طلب

همراهان گرامی امروز در نظر داریم به بررسی تیپ شخصیتی قدرت طلب (تیپ ۸) از سری تیپ‌های شخصیتی نُه گانه خود و مشتریان بپردازیم پس با […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵
روانشناسی ارتباط- تیپ شخصیتی ریاست طلب (بخش چهارم)

خصوصیات تیپ شخصیتی تنوع طلب

همراهان گرامی امروز در نظر داریم به بررسی تیپ شخصیتی تنوع طلب (تیپ ۷) از سری تیپ‌های شخصیتی نُه‌گانه خود و مشتریان بپردازیم پس با ما […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی

اصول و مفاهیم اساسی سواد عاطفی

همراهان گرامی اکنون می خواهیم چند اصل است که در همه بخش های مربوط به سواد عاطفی صدق می کند برایتان شرح دهیم: از دیگران اجازه […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- آموزش سواد عاطفی (بخش هجدهم)

اهمیت آموزش سواد عاطفی

نابهنجاری و بی سوادی عاطفی یعنی این که احساسات و عواطف، دشمن ما هستند. اما وقتی که از نظر عاطفی وهیجانی باسواد می شویم، می توانیم […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- هفت منبع قدرت انسان (بخش هفدهم)

هفت منبع قدرت انسان

در دنیایی که قدرت انسان عمدتاً از طریق ۱- زور و خشونت و ۲- بازی های روانشناسانه اعمال می شود انسانها باید با هم متحد شده […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- درجات مختلف هشیاری عاطفی (بخش شانزدهم)

درجات مختلف هشیاری عاطفی

هشیاری عاطفی یکی از بخش های اساسی سواد عاطفی را تشکیل می دهد و درجات مختلف هشیاری عاطفی، از ضعیف ترین درجه تا قوی ترین درجه […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- تیپ افراد (بخش پانزدهم)

بررسی تیپ و خصوصیات افراد در کسب مهارت های عاطفی

توی دنیا دو نوع آدم قدرتمند وجود دارد: اشخاص جامعه ستیز، که به کلی فاقد حس و عاطفه اند، و اشخاص همدل، که عمیقاً احساسات دیگران […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- بی تفاوتی و فلج عاطفی (بخش چهاردهم)

عوارض و اثرات بی تفاوتی و فلج عاطفی

ما برای مقابله با ضربه روحی یا عاطفی، به طور موقت دچار بی تفاوتی عاطفی می شویم و این عمل ما را از پذیرش لطمات عاطفی […]
مشاوره رایگان