شهریور ۱۶, ۱۳۹۶
تکنیک های افزایش فروش

برنامه ها و تکنیک های آموزشی فروش به شکل موثر

زمانی که تجربیات و تکنیک های قدیمی فروش اثر چندانی در افزایش فروش تیم تان ندارد، داشتن انگیزه برای فروش بیشتر کار دشواری خواهد بود. بدون […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۶
sale

چگونگی حل پازل فروش

فرآیند فروش را می توان به قطعات بسیار خاصی مانند یک پازل تقسیم کرد. هدف افراد حرفه ای این است تا هر قطعه از پازل را […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵
فروش موفق

فراتر از انتظار مشتری- پیش از فروش | راهبرد دوازدهم

نه روش فراتر از انتظار مشتری رفتار کردن – پیش از فروش پیش از تماس فروش، دستور کار پیشنهادی برای ملاقات‌ها را به دست مشتری برسانید. […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵
فروش موفق

ایجاد تیم فروش مشتری‌محور | راهبرد یازدهم

نیروهای فروش هنگامی که بازار دچار رکود است و مشتریان در دخل و خرج محتاط هستند خدمات برجسته‌ای را جهت جذب و حفظ مشتریان ارائه می‌کنند. […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵
فروش موفق

تمرین خصلت‌های فروش برای جذب مشتریان مردد | راهبرد دهم

فروشندگانی که نگرش مثبت‌تری از خود در ذهن مشتری می‌سازند تقریباً ۲۰ درصد بیشتر از تماس‌های چهره به چهره و همکارانشان به اهداف درآمدی دست پیدا […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵
فروش موفق

تهیه فهرست مشتریان توسعه دهنده فروش | راهبرد نهم

اگر بدون معرف و رابط با سوژه‌ها تماس بگیرید تنها ۲ درصد امکان صحبت کردن با آن‌ها وجود خواهد داشت. اگر معرفی شوید شانستان تا ۲۰ […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵
فروش موفق

ارائه طرح پیشنهادی فروش به مشتریان سخت‌گیر | راهبرد هشتم

خلاصه مدیریتی به همراه برنامه سرمایه‌گذاری مهمترین بخش پروپوزال است. این قسمت بیشترین تاثیر را بر روی مشتریان در فرآیند تصمیم گیری دارد. پس از آنکه […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵
فروش موفق

نمایش فروش جهت ترغیب مشتریان مشکل‌پسند | راهبرد هفتم

فروشندگان حرفه‌ای سه برابر بیشتر از فروشندگان معمولی در زمینه ارائه و نمایش فروش به برنامه‌ریزی و تمرین می‌پردازند. نحوه بیان واژگان و صحبت کردن، نوع […]
اسفند ۹, ۱۳۹۵
فروش موفق

جلب پایبندی مشتریان مردد | راهبرد ششم

فروشنده‌ای که به اهداف فروش دست پیدا نکرده است از مهارت کمتری در سوژه یابی و عقد قرارداد نسبت به سایر همکاران خود برخوردار است. عقد […]
مشاوره رایگان