سواد عاطفی- ده اصل سواد عاطفی (بخش چهارم)

سواد عاطفی- ده اصل سواد عاطفی (بخش چهارم)

همانگونه که در مبحث سواد عاطفی (۱) ذکر کردیم در همه امور زندگی عشق را فراموش نکنید: ۱- عشق به خویشتن، ۲- عشق به دیگران، و ۳- عشق به حقیقت. تمرین ظرفیت دوست داشتن و مورد عشق و محبت قرار گرفتن است، که در فراز و نشیب زندگی کاهش یافته است. از همین رو، آموزش ده اصل سواد عاطفی را در اینجا در نظر داریم ذکر نماییم. 

  • اصل ۱: عشق و محبت به دیگران را در کانون زندگی عاطفی خود قرار دهید. هوش عاطفی وقتی در قلب تمرکز می یابد به فرد نیرو می بخشد.
  • اصل ۲: سواد عاطفی حکم می کند که به طور عمدی یا سهوی دروغ نگوییم.
  • اصل ۳: آنچه از دیگران می خواهی بیان کن و هرگونه احساسی داری ابراز کن. اگر این کار را نکنی دیگری نیز احتمالاً چیزی نمی گوید.
  • اصل ۴: سواد عاطفی حکم می کند که به دیگران زورگویی نکنید و از موقعیت خود علیه آنها سوء استفاده نکنید. وقتی از دیگران چیزی می خواهی آن را با آرامی و متانت طلب کن.
  • اصل ۵: نگذار دیگران به تو زور بگویند و از موقعیت خود علیه تو سوء استفاده کنند. وقتی مایل به انجام دادن کاری نیستی با جدیت و به آرامی امتناع کن.
  • اصل ۶: به عقاید، احساسات و آرزوهای دیگران احترام بگذار. همان طور که عقاید، احساسات و آرزوهای تو برایت مهم هستند. عقاید، احساسات و آرزوهای دیگران نیز برای آنها حائز اهمیت هستند. احترام گذاشتن به آنها به معنی پذیرفتن یا تسلیم شدن به آنها نیست.
  • اصل ۷: وقتی مرتکب اشتباه شدی از دیگران عذرخواهی کن و از آنها بخواه که تو را ببخشند. هیچ چیز سریع تر از این کار باعث رشد شخصیت تو نمی شود.
  • اصل ۸: عذرخواهی های سطحی و سرسری را نپذیر. عذرخواهی هایی که از ته دل نباشد ارزشی ندارد و حتی از عذرخواهی نکردن بدتر است.
  • اصل ۹: خودت، دیگران و حقیقت را به طور مساوی دوست بدار. هرگز هیچ کدام را فدای دیگری نکن.
  • اصل ۱۰: با بهترین اندیشه و تدبیر، از این اصول پیروی کن. به هر حال این اصول بر روی سنگ حک نشده اند و هر کس به اندازه ی توان فکری خود از آنها توشه برمی چیند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*