بازاریابی اثربخش و نتیجه گرا

این موضوع ممکن است واضح باشد، اما گفتن آن ارزش دارد که فرضیه ی مورد نیاز برای ایجاد استراتژی و برنامه بازاریابی این است که برنامه یا استراتژی، برای رشد است. در غیر اینصورت، دلیلی برای سرمایه گذاری در بازاریابی وجود ندارد.

استراتژی، مربوط به انجام انتخاب های بزرگ است تا سازمان با منابع کمیاب هم تراز شده و موفقیتش را در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به حداکثر برساند. استراتژی درباره تمرکز بر سودآورترین بازارهای آینده است تا اطمینان یابید که مزیت رقابتی لازم برای حضور در آنها را تأمین و پاداش لازم را از آنها کسب خواهید کرد.

استراتژی این را هم می گوید که آنچه انجام می دهید و آنچه که انجام نمی دهید، باید واضح و موجز باشد، صرف نظر از اینکه سازمانی تجاری، اجتماعی یا غیر دولتی هستید و یا یک اداره محلی دولتی یا نهادی وابسته به شهرداری می باشید. همین اصل برای همه موارد به کار می رود: شما باید مرزها را تعریف و اولویت ها را مشخص کنید، در غیر اینصورت شکست می خورید.

نکته دیگر این است که انعطاف مهم است و استراتژی برای هم ترازی نیروهای رقابتی در شرکت یا سازمان باید رابطه جایگزینی داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که برای همه ذی نفعان ارزشی خلق شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*