business plan

business plan

یک طرح کسب کار نوشته ای توصیفی و جامع در مورد کسب و کار یک موسسه است. این طرح حاوی گزارشی دقیق در خصوص تولیدات یا خدمات شرکت روشهای تولید بازار و مشتریان، استراتژی بازاریابی، منابع انسانی، تشکیلات، نیاز به زیر ساختها و تأمین نیازهای مالی، منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها می باشد.

طرح کسب و کار گرچه وضعیت گذشته و حال و یک کسب و کار را توصیف میکند، اما هدف اصلی آن ترسیم آینده موسسه می باشد. این طرح معمولاً به صورت سالانه به روز شده و یک دوره زمانی سه تا پنج ساله آینده متناسب با نوع کسب و کار و ماهیت موسسه مورد توجه قرار میدهد. طرح کسب و کار عاملی ضروری برای هرگونه درخواست به منظور تأمین منابع مالی از سازمان های مشارکت کننده در سرمایه گذاری ریسک پذیر سایر منابع تأمین سرمایه گذاری و یا تسهیلات دهنده می باشد. بنابراین باید کامل جامع صادقانه و منطبق بر واقعیت و قابل فهم برای خواننده باشد.

دلایل زیادی برای نوشتن بیزینس پلن وجود دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

تدوین چشم انداز جامعی از کسب و کار: با تهیه یک طرح کسب و کار دور نمای جامعی از کسب و کارتان را با در نظر گرفتن تمامی موضوعات مربوطه تدوین و ترسیم می کنید. بعنوان مثال طرح به شما کمک میکند تا مشتریان مورد نظر (هدف) را بهتر شناسایی نمایید، بخش های خاص مورد نظر از بازار را مشخص نمایید، استراتژی قیمت گذاریتان را شکل دهید و شرایط رقابتی که بایستی در آن شرایط برای موفقیت عمل نمایید را تعیین کنید. طرح ریزی کسب و کار شما را مطمئن میسازد که تمامی این ملاحظات بطور منسجم مورد توجه قرار گرفته و به صورت مناسب هماهنگ گردیده اند. همچنین فرآیند تهیه یک طرح کسب و کار اغلب منجر به کشف مزیت های و یا فرصت های جدید و همین طور نارسایی ها و نقایص برنامه خواهد شد. نگارش و تدوین طرح به صورت مکتوب و در قالب یک گزارش منجر به بهبود توانایی عمومی شما زمینه مدیریت کسب و کار خواهد شد. در این صورت قادر خواهید بود تلاش‌هایتان را در هریک از زمینه های انحراف از برنامه، قبل از آنکه شرایط بحرانی شوند، متمرکز سازید. همچنین قادر خواهید بود به آینده توجه نموده و پیشاپیش از بروز مسائل جلوگیری نمائید.
درک متقابل یکدیگر در گروه مدیریتی: دستیابی به درک مشترک توسط کلیه مدیران شرکت به خصوص در مواردی که سیاست پیشنهادی درگیرکردن هرچه بیشتر مدیران در تهیه کسب و کار است، مهم می باشد.
برآورد و تعیین نیازهای مالی و درخواست برای تأمین آنها: طرح کسب و کار ابزاری برای تعیین میزان، نوع، چگونگی و نحوه تأمین منابع مالی و مقطع زمانی که این منابع مورد نیاز هستند و بکارگیری آن در فرآیند تقاضا برای تأمین این منابع می باشد.
• اخذ مصوبه هیأت مدیره و سهامداران: طرح کسب و کار وسیله ای برای کسب مصوبه هیأت مدیره و سهامداران می باشد.
جذب کارکنان جدید: طرح کسب و کار می تواند برای استخدام کارکنان جدید و آشنایی اعضاء و مدیران با شرکت و  برنامه های آن مورد استفاده قرار گیرد.
• استخراج و تنظیم اهداف کارکنان: بر اساس طرح کسب و کار، برنامه ها و اهداف برای بخش ها و کارکنان مختلف سازمان قابل استخراج می باشد.
اطلاع رسانی به کارکنان: از طرح کسب و کار میتوان به منظور اطلاع رسانی به کارکنان در مورد اهداف و برنامه های شرکت و تشویق آنان به همکاری و مشارکت استفاده نمود.
• اطلاع رسانی به قرض دهندگان و اعطاء کنندگان تسهیلات مالی: با دادن طرح کسب و کار به بانک ها و موسسات تأمین مالی که کسب و کار شما را تأمین مالی نموده و نیاز به اطلاعات ادواری برای نظارت بر اجرا دارند، می توان به آنها اطلاع رسانی نمود.
اطلاع رسانی به شرکاء تجاری: از کاربردهای دیگر طرح کسب و کار تحویل آن به شرکای تجاری و سازمان های همکار با شما می باشد.

گروه کلید تمامی خدمات بازاریابی از جمله نوشتن بیزینس پلن یا طرح کسب و کار (Business Plan)  را برعهده می گیرد پس با ما تماس بگیرید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*