سواد عاطفی- هشیاری عاطفی (بخش اول)

سواد عاطفی- هشیاری عاطفی (بخش اول)

واژه عشق بارها در زندگی مورد استفاده قرار گرفته است و اگر چه مفهوم آن دقیقاً معلوم نیست ولی مطمئناً معنایی فراتر از شور و هیجان میان عشاق یا پرستش فرزندان از جانب والدین دارد. عشق، غریزه بسیار پر قدرتی است که باعث می شود انسانها از با هم بودن، از مراقبت از یکدیگر، و انجام کارها با هم احساس رضایت کنند. وقتی که به عشق اجازه ابراز وجود می دهیم به بقا و موفقیت خود کمک می کنیم. از میان همه حرفهایی که زده شده است، می خواهم بر یکی از آنها تأکید کنم: عشق در مرکز سواد عاطفی قرار دارد. سواد عاطفی در واقع هشیاری در زمینه عواطف و هیجانات با اتکا به قلب است. دوست داشتن خود و دیگران و مورد عشق و محبت قرار گرفتن توسط خود و دیگران بخش اساسی و مهم سواد عاطفی را تشکیل می دهد. هشیاری عاطفی ما هر چقدر هم زیاد باشد، ولی در غیبت عشق کارایی چندانی در زندگی ندارد. اگر دائماً به داد و ستد مهر و محبت با دیگران بپردازید، قلب خود را به روی آنها می گشایید و پایه مستحکمی برای زندگی مبتنی بر سواد عاطفی ایجاد می نمایید.

بدون شک وقتی که به داد و ستد مهر و محبت با دیگران بپردازید متوجه خواهید شد که چه منبع قدرتمندی از نیرو و انرژی را در اختیار دارید. البته نمی خواهم بگویم که به محض داد و ستد محبت با دیگران معجزه ای رخ خواهد داد ولی مطمئنم که انجام این داد و ستد با فردی صمیمی و همدل، موجب آزاد شدن انرژی پرقدرتی در وجودمان می شود. ارسال و دریافت مهر و محبت، دریچه هایی را که قلب های ما در پشت آن ها زندانی است از هم می گشاید و وقتی قلب ها آزاد شدند، قدرت مقاومت ناپذیری در صحنه روابط ما با یکدیگر ظاهر می شود که همانا عشق است. عشق در نهاد ما آماده است که خود را جلو بکشد و با جنبه تاریک روح و روان ما به جدال بپردازد، مشروط بر آن که موانع را از سر راه آن برداریم و روشهایی را برای حفاظت و تقویت آن بیابیم.

سرانجام، کسب سواد عاطفی بستگی به عواملی چند دارد: علاقه و تمایل شما، این که بتوانید کسی را پیدا کنید تا اصول سواد عاطفی را با او تمرین کنید، و این که بتوانید با استفاده از فرصت هایی که در این دنیای خشن و بی رحم برای شما فراهم می آید از پدیده های زشت و تاریک آن اجتناب کنید. به هر حال، پیام اصلی این متن آن است که سعی کنید در همه امور زندگی عشق را فراموش نکنید: عشق به خویشتن، عشق به دیگران، و عشق به حقیقت. تمرین ظرفیت دوست داشتن و مورد عشق و محبت قرار گرفتن است، که در فراز و نشیب زندگی کاهش یافته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*