mohandesi-imeni

mohandesi-imeni

اساس فرآیند ایمنی سیستم عبارتست از کسب اطمینان از اینکه شغل یا وظیفه در ایمن ترین شکل خود و بدون وجود ریسک غیر قابل قبول از جراحات و صدمات انجام میگیرد. این فرآیند آینده نگر در محیط های کاری یعنی جائیکه افراد، روشهای عملیاتی، تجهیزات، مواد و محیط بصورت فاکتورهای مکمل هم می توانند ایمنی و انجام موفیت آمیز شغل یا وظیفه را تحت تاثیر قرار دهند انجام میگیرد. هرکدام از فاکتورهای فوق ممکن است در طول انجام وظیفه منشاء درجه ای از ریسک خطر برای افراد و تجهیزات باشد برای مثال در محیط های کاری، افراد ممکن است برای خود و دیگران مخاطره آمیز باشند؛ بی توجهی، عدم دریافت آموزش های مناسب شوخی های بیجا، خستگی، فشارهای روحی، استفاده غلط از مواد و ابزارها، مشکلات خصوصی (خانوادگی، مالی و…) جزء عوامل انسانی هستند که می توانند در کارآیی مطلوب و مناسب افراد اثر سوء بگذارد. تجهیزات و وسایل نیز ممکن است حتی با وجود استفاده صحیح مخاطره آمیز باشند. همچنین روش های عملیاتی غلط یا نامناسب می تواند برای جریان عملیات و انجام وظیفه خط آفرین باشند. شکل زیر فرآیند ایمنی سیستم را در ارتباط با ترکیب مفاهیم افراد، روشها، تسهیلات و تجهیزاتی که لازم است برای انجام یک وظیفه یا مجموعه وظایف در یک محیط کاری معین درکنار یکدیگر قرار بگیرند را نشان می دهد.

فرآیند ایمنی سیستمفرآیند ایمنی سیستم

با ما تماس بگیرید تا در مورد اینکه چگونه می توانید برای آنچه پیش رو است، بهتر آماده شوید. ما می توانیم به شما در شناسایی راه هایی کمک کنیم که سازمان شما بتواند با کمک آنها ایجاد ارزش کرده و در نهایت عملکرد خود را تحقق بخشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مشاوره رایگان