شکست های نام های تجاری

شکست های نام های تجاری

  • به یاد داشته باشید که بزرگتر بودن همیشه به معنای برتر بودن نیست؛ با این که ستاره فیلم، جلوه های ویژه، هزینه های بازاریابی، برندهای منشعب از نام این فیلم و غیره، در اغراق آمیزترین و بزرگترین سطح خود متجلی شده بودند، اما هیچ یک برای موفقیت کفایت نمی کردند. عجیب این که شعار این فیلم در عبارت «اهمیت اندازه» خلاصه می شد و ما آشکارا مشاهده کردیم که در این مورد، بزرگی اندازه ها اهمیتی ندارد.
  • برند را بزرگتر از حد و اندازه های بازار آن جلوه ندهید، شرکت سونی در استفاده از تبلیغات جنجالی و پرهیاهو راه افراط را در پیش گرفت، اما در نهایت به نتیجه معکوسی دست یافت. نان پیترز، یکی از استادان برجسته ساخت برند، در این خصوص بیان می کند که: «قدرت چیز خوبی است اما قدرت بیش از حد می تواند زیانبخش باشد.» این دیدگاه از سوی یکی از اساتید مخالف ساخت برند به نام نائومی کلاین نیز تایید شده است. او درکتاب خود با نام «مارک ممنوع» بیان می دارد که «اشتیاق مفرط به هم افزایی، زیر بار سنگین تعهدات انجام نشده در هم خواهد شکست».
  • تمرکز روی محصول نهایی: این حقیقت را نباید از نظر دور داشت که ساخت برند بیش از آن که به حقایق یک برند مربوط باشد، به نوع استنباط عمومی از آن مرتبط است. اگر محصول نهایی فاقد هرگونه مشخصه مبتنی باشد، استنباط عمومی از برند شما همیشه منفی خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مشاوره رایگان