برگزاری دوره آموزشی اصول سرپرستی و رفتار سازمانی

کارگاه آموزشی اصول سرپرستی و رفتار سازمانی

دوره اصول سرپرستی

 • وظایف تخصصی سرپرستان
 • سطوح سرپرستی و مهارت های آن
 • بررسی وظایف سرپرست
 • شناخت مسئولیت و اختیار
 • ارتباط و انضباط موثر
 • مدیریت زمان
 • آموزش و یادگیری
 • همکاری و هماهنگی
 • هدایت و رهبری
 • نظارت و کنترل
 • مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه
 • ارزشیابی شایستگی کارکنان
 • مکاتب مختلف مدیریت و سرپرستی
 • ارزیابی عملکرد نیروی انسانی
 • اطلاعات مدیریتی و حل مشکلات
 • ارتباطات اثربخش کارکنان
 • کنترل هزینه ها و بودجه ها
 • خلاقیت و نوآوری
 • بهداشت و ایمنی کارکنان
 • تعریف رهبری در سازمان
 • مدیریت کارکنان مشکل ساز

دوره رفتار سازمانی

 • رفتار سازمانی و مدیریت رفتاری
 • عوامل مؤثر در شیوه های رهبری
 • ادراک و نقش آن در رفتار سازمانی
 • بررسی علل مقاومت در برابر تغییر
 • رهبری موفقیت آمیز و رهبری اثربخش
 • اصول برقراری ارتباط موثر
 • رابطه شخصیت با رفتار سازمانی
 • مدیریت تضاد و تعارض و کنترل استرس و فشارهای عصبی کارکنان
 • الگوهای ارزیابی رفتار سازمانی و بهبود آن
 • رفتار فردی و سازمانی کارکنان و چالش های آن
 • نیازها و انگیزه های کارکنان در قالب نگرش ها و شخصیت های افراد
 • رفتار گروهی سازمانی پرسنل در فرآیند تغییر و تحول
برگزاری دوره آموزشی اصول سرپرستی و رفتار سازمانی

تجزیه و تحلیل و طراحی شغل

 • تنظیم شرح شغل و شرایط احراز شغل
 • انتخاب روش کارمندیابی و اجتماعی سازی پرسنل
 • تعیین اهداف و نیازهای آموزشی پرسنل
 • انتخاب روش آموزش و ارزیابی دوره آموزشی
 • شاخص های ارزیابی عملکرد پرسنل
 • مبنای سیستم اعطای پاداش
 • طراحی سیستم حقوق و دستمزد
 • انواع تخلفات و انواع اقدامات انضباطی
 • طراحی ساختار سازمانی
 • مدیریت تعارض
 • بررسی عوامل انگیزشی پرسنل
 • تحلیل سوات SWOT

مزایای ثبت نام در این دوره 

 • اعطاء مدرک
 • معرفی افراد شرکت کننده در دوره به شرکت‌های متقاضی نیروی کار

مدت دوره: شش ساعت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*