کتاب ساده ثروتمند شوید!

معرفی کتاب ساده ثروتمند شوید!

معرفی کتاب ساده ثروتمند شوید!

وارن بافت یک نقل قول دارد که می‌گوید:

اگر چیزهایی بخرید که احتیاجی به آنها ندارید؛ به زودی مجبور خواهید شد چیزهایی را بفروشید که به آن‌ها احتیاج دارید.


برای تهیه کتاب ساده ثروتمند شوید! فرم زیر را تکمیل نمایید.