کتاب کاربردهای اجرایی روان‌شناسی مثبت

معرفی کتاب کاربردهای اجرایی روان‌شناسی مثبت

معرفی کتاب کاربردهای اجرایی روانشناسی مثبت

(در بهبود زندگی روزمره، سلامت، دانشگاه، محیط کار و جامعه)

این کتاب تلاشی برای بررسی چالش‌هایی است که در محیط‌های کاری و محیط‌های آموزشی با آن روبرو هستیم. در سالیان گذشته، معمولاً به افراد و سازمان‌ها گفته می‌شود که چه کارهایی را نباید انجام دهند. ولی معمولاً مشخص نمی‌شود که این افراد و سازمان‌های چه کارهایی را باید انجام دهند. در این کتاب سعی شده است تا به این مقولات پرداخته شود. نویسندگان این کتاب، کتاب را با تعریفی از روان‌شناسی مثبت شروع می‌کنند و سپس تاریخچه مختصری از آنرا بیان می‌کنند. این کتاب شامل ۱۳ فصل است که به چهار زیرگروه عمده تقسیم می شود: ۱) بررسی عمده روان‌شناسی مثبت کاربردی ۲) ارتقای کیفیت سلامتی و آموزشی ۳) ارتقای کیفیت کاری و سازمانی ۴) پیشنهاداتی برای بکارگیری بهتر روان‌شناسی مثبت در زندگی.

در آخر می توان گفت کتاب پیش‌رو، بحثی استراتژیک در زمینه روانشناسی مثبت است، رشته ای که امروزه در حال رشد و توسعه بوده است و آینده ای روشن در پیش رو دارد.


برای تهیه کتاب کاربردهای اجرایی روان‌شناسی مثبت (در بهبود زندگی روزمره، سلامت، دانشگاه، محیط کار و جامعه) فرم زیر را تکمیل نمایید.