تبلیغات تریزی

تبلیغات تریزی

پارامترهای استاندارد مهندسی که در اصل چهارم اشاره شد با بازگردانی به عوامل تبلیغاتی می‌تواند شامل موارد زیر باشد. متخصصان تبلیغات و بازاریابی می‌توانند پارامترهای دیگری را با توجه به گستره کمپین بازاریابی و تبلیغاتی خود به آن اضافه کنند.

شاخص های تریز در بازاریابی و تبلیغات اینترنتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه اسکات و سوین یارد (Scott, Swin Yard) دوتن از محققان بازار شاخص‌های توجه به تبلیغات اینترنتی را به ۸ گروه کلی تقسیم کردند:

۱- عاشقان تبلیغ

۲- ماجراجویان

۳- شکاکان

۴- تاجران

۵- جستجو گران هراسان

۶- گریزان از تبلیغ

۷- گریزان از کامپیوتر

۸- جویندگان سرگرمی

موارد دیگر که به طور کلی می توان اشاره کرد شامل موارد زیر می باشد:

۱- مخاطب درونگرا

۲- مخاطب برونگرا

۳- مخاطب پیچیده

۴-پیام سطحی

۵- پیام درونی

۶- پیام نفوذی

۷- رسانه متحرک

۸- اتلاف رسانه ای

۹- فراوانی رسانه

۱۰- دسترسی رسانه

۱۱- سطح تماس مخاطب

۱۲- کانال ارتباط

۱۳- سرعت پیام

۱۴- نیروی پیام

۱۵- کشش – فشار پیام

۱۶- شکل و ارگونومی پیام رسانه

۱۷- دوام مخاطب

۱۸- دوام پیام

۱۹- روان شناسی مخاطب

۲۰- روان شناسی رسانه

۲۱- روان شناسی پیام

۲۲- کشش مخاطبان

۲۳- اتلاف انرژی مخاطبان

۲۴- اتلاف بودجه تبلیغاتی

۲۵- اتلاف اطلاعات و پیام ها

۲۶- میزان نفوذ نام و نشان

۲۷- قابلیت اطمینان پیام

۲۸- دقت اندازه گیری اثر بخشی

۲۹- دقت ساخت و تولید تبلیغ

۳۰- عملکرد فاکتورهای نامطلوب بر کمپین

۳۱- تاثیرات نامطلوب محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

۳۲- قابلیت تولید کمپین و سناریو

۳۳- سهولت در استفاده و کاربرد عوامل تبلیغاتی

۳۴- قابلیت اصلاح پذیری عوامل

۳۵- قابلیت انطباق و وفق پذیری عوامل

۳۶- پیچیدگی شیوه اجرایی کمپین

۳۷- پیچیدگی کنترل و ارزیابی کمپین

۳۸- سطح هدایت خودکار کمپین

۳۹-تولید پذیری کمپین

نکته مهم، تمامی این پارامترها و اصولی که در بخش بعدی می‌آید می‌توان به طور مجزا برای ابعاد مختلف تبلیغات مانند رسانه، پیام، شعار، مخاطب، بودجه، هزینه، کانال‌های ارتباط و ترکیب آن با بخش‌های دیگر بازاریابی، بازنگری  استفاده کرد.

طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی شرکت خود را به گروه کلید بسپارید، پس با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*