market-research-analyst

market-research-analyst

  1. درک نوشتاری: توانایی خواندن و درک اطلاعات و ایده های ارائه شده در نوشته ها.
  2. بیان نوشتاری: توانایی مکاتبه اطلاعات و ایده ها در نوشته ها به گونه ای که دیگران درک کنند.
  3. درک شفاهی: توانایی گوش دادن و درک اطلاعات و ایده های ارائه شده از طریق کلمات و جملات شفاهی.
  4. استدلال استنتاجی: توانایی ترکیب تکه هایی از اطلاعات برای تشکیل قواعد یا نتیجه گیری های کلی (شامل یافتن رابطه ای بین رویدادهای ظاهراً غیرمرتبط).
  5. بیان شفاهی: توانایی مراوده اطلاعات و ایده ها به صورت شفاهی به گونه ای که دیگران آن را درک کنند.
  6. استدلال قیاسی: توانایی بکارگیری قواعد عمومی برای مسائل خاص به منظور ایجاد پاسخ های منطقی.
  7. وضوح در سخنرانی: توانایی صحبت به صورت واضح به گونه ای که دیگران بتوانند شما را در درک کنند.
  8. دید نزدیک: توانایی دیدن جزئیات در دامنه نزدیک (در محدوده چند قدمی ناظر).
  9. حساسیت مساله: توانایی تشخیص اینکه چیزی غلط است یا احتمالاً اشتباه خواهد شد. این، شامل حل مساله نیست بلکه تنها شناسایی وجود یک مشکل است.

 

گروه کلید با داشتن تیمی با تجربه تمامی پروژه های تحقیقات بازار کمی و تحقیقات بازار کیفی شرکت شما را انجام می دهد پس با ما تماس بگیرید تا در مورد اینکه چگونه می توانید برای آنچه پیش رو است، بهتر آماده شوید.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

میخواهید از آخرین مطالب سایت باخبر شوید ؟

به خبرنامه گروه کلید بپیوندید