بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

همانطور که می دانید برای بهبود شرایط تصمیم گیری به ویژه در مکان یابی خرده فروشان و یا مدیریت عناصر آمیخته بازاریابی (قیمت، تبلیغات، بازاریابی مستقیم، معامله و کسب و کار) می بایست یک رویکرد مناسب برای بازاریابی مکانی اتخاذ کرد.

یک رویکرد مناسب جهت بازاریابی مکانی باید با درک رفتار مکانی مشتری آغاز شود. رویکردهای متعددی در رابطه با حرکت مشتریان و ارتباط آن با انتخاب فروشگاه ها ارائه شده اند. رویکردهای اقتصادی ارائه شده بیشتر بر مبنای مدل های نئوکلاسیک و تئوری مصرف کننده بوده و غالباً در رابطه با سفرهای توریستی مورد استفاده قرار گرفته اند. در بازاریابی نیز، رویکردهای ارائه شده از تنوع زیادی برخوردار بوده و کاربرد آن ها را بیشتر در عملکرد جغرافیدانان و با توجه به اطلاعات اجتماعی-روانشناسی می توان مشاهده کرد. به عنوان مثال، در یک رویکرد اولیه بازاریابی، محدوده بازاریابی را می توان با توجه به میزان فروش به مناطق اولیه، ثانویه و خدماتی یا حاشیه ایی تقسیم بندی کرد. می توان این مناطق را بر اساس مدت زمان دسترسی نیز طبقه بندی کرد. این روش‏ ها هنوز هم توسط بسیاری از متخصصین و در بسیاری از مطالعات بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرند. مدل های پیچیده تر بازاریابی بیشتر بر مدل سازی رفتار مکانی مشتریان تمرکز می کنند. مدل های بازاریابی که بر مدل سازی رفتار مشتریان تمرکز می کنند، متغیرها و الگوریتم های تخمینی زیادی را مورد استفاده قرار می دهند و نتایج قابل قبولی نیز در این زمینه ارایه می دهند. اما متاسفانه کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. بیشتر رویکردهای حاضر بر اساس مکان جغرافیایی ثابت یعنی مشتریانی که در یک منطقه مشخص ساکن هستند بوده و به همین دلیل از تمامی عناصر مربوط به حرکت مشتریان استفاده نمی شود.

در سال های اخیر حرکت مشتریان به مناطق مختلف افزایش چشمگیری یافته است. امروزه مشتریان سریع تر و از راه های پیچیده تری حرکت می کنند. اخیراً یافته های جدید در مورد حرکت مشتریان منجر به ایجاد استراتژی های جدید در این مورد شده است. در حقیقت امروزه حرکت مشتریان به یک عنصر اساسی در تعیین قلمرو اقتصادی سازمان ها تبدیل شده است. برای درک پیچیدگی رفتار مکانی مشتری، باید مشتری را در طول سفر و حرکتش دنبال کرد تا رفتار آنها را در فروشگاه های مختلف مشاهده و بررسی نمود.

منبع: کتاب بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی

مولفین: احمد روستا، کبری سبزعلی یمقانی، علی سبزعلی یمقانی

گروه کلید درحیطه بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (مکانی) (ژئومارکتینگ) به تمامی سازمان ها و ارگان ها مشاوره می دهد پس با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*